solid
Solid får sin første BREEAM AP (Accreditated Professional)Solid får sin første BREEAM AP (Accreditated Professional)

Solid får sin første BREEAM AP

2020-09-16
Bærekraft er et av fokusområdene i Solid, og vi skal i nærmeste fremtid gjennomføre to prosjekter (Veslebukta og Gotaasaleen) med BREEAM-sertifisering. Tidligere har vi engasjert eksterne konsulenter for å planlegge BREEAM-klassifisering. Nå har vi mulighet til å stille med egen konsulent, da prosjekteringsleder Simon Andersen er utdannet BREEAM AP (Accreditated Professional). Vi tok en prat med Simon for å høre mer om utdanningen og rollen som BREEAM AP.

Kan du fortelle litt om utdanningen du tok?

– Utdanningen starter med et 8-timers innføringskurs i BREEAM-NOR. Dette kurset skraper overflaten på hva BREEAM er og hvilken innvirkning det har på byggebransjen. Her går vi gjennom BREEAM-NOR-manualens oppbygging, hva emnene inneholder og handler om. Et kurs jeg vil anbefale selv om man ikke ønsker å gå videre med en AP-utdannelse.

For de som ønsker å ta dette steget videre, starter det med et selvstudium. Deretter gjennomføres et 2 dagers «dypdykk» kurs med en avsluttende skriftlig eksamen den siste dagen. I dette kurset går vi grundig gjennom alle emnene, pre-analyseverktøyet, stegnormen og prosjektgjennomføring. Vi gikk gjennom AP-rollen og arbeidsmetodikk, med gruppeoppgaver og skuespill, for å få innsikt i hvilken ressurs man er i et prosjekt. Sertifiseringsprosessen og forholdet mellom prosjektgruppen, AP og revisor ble også grundig gjennomgått.

Sertifiseringen opprettholdes videre med 2 årlige seminarer.

Hva innebærer rollen som BREEAM AP for prosjekter du skal bistå?

– En AP’s arbeid kan egentlig deles i to. Enten om man blir engasjert under utviklingsfasen og gjennom prosjekteringen, eller produksjonsfasen.

I utviklingsfasen vil en AP støtte BREEAM-NOR prosessen, og man skal tilrettelegge for at prosjektet lykkes i en sertifisering. Gi ekspertråd til prosjekteringsgruppen om BREEAM og bidra til at dokumentasjon blir utarbeidet på riktig måte.

I produksjonsfasen skal en AP ha tett dialog med byggeledelsen. Legge klar ansvarsfordeling for oppfølging av innkjøp og drift på byggeplass, passe på at prosjektgruppen utarbeider og dokumenterer de riktige tingene på riktig måte. En AP skal hjelpe prosjektgruppen å etterleve og forstå målene som er satt i pre-analysen. Og som Grønn Byggallianse selv ville sagt det: «en ambassadør for bærekraftige bygg»

Veslebukta i Kolbotn er det første BREEAM-sertifiserte prosjektet som Solid skal byggeVeslebukta i Kolbotn er det første BREEAM-sertifiserte prosjektet som Solid skal bygge

Hva betyr denne sertifiseringen for Solid?

– Jeg vil si å utdanne AP’er internt er med på å ruste Solid mot å bygge BREEAM-prosjekter i fremtiden. Personer med denne kompetansen kan være med på å løfte kompetanse rundt prosesser, gjennomføringer og metodikk rundt BREEAM-prosjekter, slik at vi sammen kan utøve dette i våre prosjekter.

På den annen side kan det være et kostnadselement. Et emne i BREEAM-manualen tildeler poeng for at AP er tilknyttet prosjektet i rett tid og på riktig måte. Dette gjelder i hovedsak skisse/forprosjekt, og i de tilfeller Solid blir inkludert i denne fasen kan vi stille med denne kompetansen og oppnå noen «gratis-poeng». Videre i produksjonsfasen ville en AP vært en innleid konsulent, som vi nå i stedet har internt.

BREEAM er et miljøklassifiseringsverktøy for bygg og Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg.