Bygg 01 på HasleBygg 01 på Hasle

Solid får rekordkontrakt til over 600 millioner

2017-09-20
De neste årene skal Solid være med på å bygge et spennende prosjekt på Hasle i Oslo. Prosjektet består av 45.000 kvadratmeter med boliger og handel, og rehabilitering av Vinmonopolets tidligere vinslott. Kontrakten har en verdi på rundt 610 millioner kroner.

Prosjektet Bygg 01 er lokalisert i Haslevangen 18 i Oslo, og består av 223 leiligheter og ca. 8000 m2 butikklokaler. Byggherre er Höegh Eiendom og Profier.

Dette er et unikt prosjekt, hvor mye av det gamle bygget skal stå igjen og det er mange krav når det gjelder å bevare eksisterende uttrykk. Det er også Solids første prosjekt som omhandler bygging av et kjøpesenter.

 Solid står for egenproduksjon i fagene betong, tømmer, mur, flis, maling, blikkenslager og taktekking. Vi er også ansvarlig for riving av eksisterende øverste etasje, samt korsbygg midt i bygget, og rehabilitering av tre eksisterende etasjer. Teglfasaden utvendig i 2. og 3. etasje er betegnet som «bevaringsverdig» av byantikvaren. På toppen av bygget kommer det tre nye etasjer. Nybygg blir satt opp i form av bærende konstruksjoner i plasstøpt betong og stålsøyler. Kledning i prosjektet består i all hovedsak av teglstein og pussystem, og det vil forekomme noen innslag av trepanel og fibersementplater.

 Byggetid er beregnet å være fra mai 2017 til juni 2020.

 – Dette er et kjempeviktig oppdrag for oss. Det gir lang forutsigbarhet, i og med at vi skal holde på der til godt ut i 2020. I tillegg kommer garantiperioden på fem år, så dette gir enorm trygghet i bunn, sier daglig leder i Solid Entreprenør, Lasse Johansen.

Lasse Johansen, daglig leder i Solid Entreprenør, under kontraktsignering med Eirik Thrygg (adm.dir. Höegh Eiendom) og Lasse Lundhaug (adm.dir. Profier)Lasse Johansen, daglig leder i Solid Entreprenør, under kontraktsignering med Eirik Thrygg (adm.dir. Höegh Eiendom) og Lasse Lundhaug (adm.dir. Profier)

For mer detaljert informasjon om prosjektet i sin helhet, trykk her.