Foto: Solon EiendomFoto: Solon Eiendom

Solid Entreprenør på teamet som vant Murverksprisen 2022

Solon Eiendom sitt boligprosjekt Urban Villas i Magasinparken i Ski er tildelt Murverksprisen 2022. Transformasjonen fra et gammelt militært område til spennende og attraktivt boligområde har blitt tatt godt i mot av såvel juryen som boligkjøperne.

Vinner av Murverksprisen 2022 er Urban Villas i Magasinparken i Ski. Boligprosjektet består av seks moderne teglsteinsbygg med til sammen 145 leiligheter fra 38 til 138 kvadratmeter. Private hager, avtrappinger, romslige balkonger og store takterrasser gir hagebypreg oppover i etasjene og gir teglsteinsbygningene en levende fasade mot omgivelsene.

Byggenes form gjør at nesten alle enhetene er hjørneleiligheter, og alle har fasader mot flere retninger og oppholdsrom med store vindusflater. Leilighetene har fått store private forhager, store balkonger eller inntrukne private takterrasser. Beboerne i fjerde og femte etasje har takhage på to eller tre sider. Flere av leilighetene har en takhøyde på 2,80 meter, skriver Norsk murforum i en pressemelding.

Byggherre er Solon Eiendom. Arkitekt har vært CODE arkitektur med bistand av Dronninga Landskap, mens totalentreprenør er Solid Entreprenør. Lasse Holst har bistått oss i murerarbeidet på bygg A.

Juryens begrunnelse for utdelingen 

«Urban Villas godt skulpturerte bygningskropper utført i tradisjonsrik rødbrun teglstein er komplettert med private hager, avtrappinger, sjenerøse balkonger og store takterrasser. Dette gir assosiasjoner til hagebyer og skaper et variert og frodig utrykk. Mellom husene er det lagt til rette for både differensierte private utearealer og gode fellesarenaer. Arealene mellom og inntil byggene er forbilledlig bearbeidet med nyanserte overgangssoner og eksemplariske grønne kvaliteter. Dette spiller på lag med den frodige arkitekturen.

I Urban Villas er tradisjonelt murverk benyttet på en ny måte. Teglsteinen er murt med liggeflaten ut, noe som gir dybdevirkning og tekstur til murverket. Lyset får frem ulike varianter i denne teksturen gjennom døgnet og over året. Løsningen gir samtidig et slankere murverk; vekten er mindre og murskiftene færre.

Resultatet gir et helhetlig anlegg med en formidabel bokvalitet som vi sjelden ser i Norge.»

youtube_video_preview

Murverkspris med lange tradisjoner

Murverksprisen ble etablert i 1978 for å stimulere til- og utvikle god bruk av murverk i norsk byggevirksomhetMens prisen tidligere også kunne tildeles personer og virksomheter, ble det fra 2011 vedtatt at prisen i fremtiden kun skal gå til ”bygg i Norge med fremragende arkitektur der murverk også er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte”. Samtidig blir arkitekt og murmester fremhevet og nevnes bl.a. på plaketten som settes opp på bygningen.

Juryen består av fem personer, hvorav tre er fra Norsk murforum og to personer fra Norske arkitekters landsforbund (NAL). Murverksprisen deles ut under Norsk murdag som arrangeres på Felix konferansesenter i Oslo 20. oktober.