Solhøy omsorgsboliger, samspillskontraktSolhøy omsorgsboliger, samspillskontrakt

Solid Entreprenør er tildelt samspillskontrakt for Solhøy omsorgsboliger

2020-01-08
Sammen med Stein Halvorsen Arkitekter, Cowi og Beate Ellingesen Interiørarkitekter har vi vunnet en veldig spennende og tøff konkurranse.

Prosjektet, som er plassert i Vestby kommune, består av 64-88 omsorgsboliger med hovedfunksjon heldøgns omsorg og tilhørende felles- og støttefunksjoner. I tillegg uteområder og nærmiljøanlegg.

Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise (samspillskontrakt, åpen bok) for skisse- og forprosjekt, med overgang til ny kontrakt (totalentreprise, fast pris) for etterfølgende gjennomføringsfase.

Prosjektets endelige størrelse, byggemetode, pris etc. avklares via prosjektutviklingsfasene, mens eksisterende skisseprosjekt viser en bygningsmasse totalt 12 520 BTA i tillegg til uteområder. Kapasiteten og antall boliger vurderes økt i samspillsfasen.

Dette prosjektet blir vårt første breeam sertifiserte prosjekt.

Prosjektleder Øyvind Harridsleff og anleggsleder Fredrik Johander har allerede begynt å jobbe med prosjektet i samspillsfasen, som varer frem til sommeren 2020. Antatt byggestart er høsten 2020.

For mer detaljert informasjon om prosjektet i sin helhet, trykk her.