Solhøy omsorgsboligerSolhøy omsorgsboliger

Omsorgsboliger overlevert til Nordre Follo Kommune

2021-02-16
Torsdag 4. februar ble de nye omsorgsboligene i Bregnefaret 2 overlevert til Nordre Follo kommune. Et flott prosjekt med stort miljøfokus som Solid Entreprenør har arbeidet på siden oppstart påsken 2020, som innfrir kravene til passivhus standard og hvor byggeplassen har vært fossilfri.

Gravearbeidene startet påsken 2020 og vi overleverte til avtalt tid, nøyaktig 10 måneder etter at igangsettingstillatelse ble mottatt. Dialogen med byggherren har vært god gjennom hele prosjektet og de var fornøyde med overtakelsen.

Solhøy OmsorgsboligerSolhøy Omsorgsboliger

Omsorgsboliger med 8 leiligheter

Bregnefaret omsorgsboliger omfatter 8 omsorgsleiligheter samt fellesarealer og integrert personalbase, beliggende ved Bøleråsen på Langhus.

Anlegget er utformet som en etasjes bebyggelse med en halv underetasje. Alle beboerrom og felles-oppholdsarealer, samt treningsrommet ligger i plan 1, mens garderobene, kontorer, støttefunksjoner og et teknisk rom er plassert i underetasjen.

De høye energikravene i prosjektet vil stille spesielle krav til artikulering av bygningsvolumet. Bygningskroppen utformes på en måte som minimerer varmetapet gjennom ytterkonstruksjonene og optimaliserer varmetilskudd fra solen. Sør-fasaden har noe større åpenhet enn de øvrige fasadene. Dette for å nyttiggjøre solinnstråling i energiregnskapet. For øvrig har bygget en kompakt bygningskropp som egner seg godt til passivhuskriteriene.

Boligene er planlagt som boliger for heldøgns omsorg, og det har vært viktig at planløsning legger til rette for individuell mestring, bidrar til å gjøre beboerne trygge og gir en lett og intuitiv orientering. Det er vektlagt å finne en generell og fleksibel hovedløsning som oppfyller krav til universell utforming og brukbarhet for alle. Rommenes utforming og materialbruk er lyst og nøytralt, slik at hver enkelt beboer skal kunne gi rommene sitt eget personlige preg.

Solhøy OmsorgsboligerSolhøy Omsorgsboliger

Fra venstre ser vi byggherrens innleide representant, Kenneth Bernhus fra HR Prosjekt,  byggherrens prosjektleder Inger Lise Løvaas Løken og Solids byggeplassledelse ved Rune Halvorsen og Markus Johansen Westgaard.