solid
Nyansatt Kvalitetsleder i Solid EntreprenørNyansatt Kvalitetsleder i Solid Entreprenør

Nyansatt kvalitetsleder i Solid Entreprenør

2021-02-16
Kvalitet er et viktig fokusområde for Solid Entreprenør. Vi styrker laget og ønsker vår nye Kvalitetsleder, Kathrine Beate Johansen, hjertelig velkommen til oss! Vi tok en prat med Kathrine for å høre mer om rollen som Kvalitetsleder og hennes forventninger.

Kathrine beskriver seg selv som «ei ekte Fredrikstad kvinne på 41 år» som elsker å lage mat og utforske nye retter, helst i sammenheng med å reise rundt i verden (når det var muligheter for det). Hun er utdannet som HMS verneingeniør og kvalitetskoordinator, og har jobbet innenfor bygg og anlegg i 9 år.

Hva innebærer rollen som Kvalitetsleder i Solid Entreprenør?

Som kvalitetsleder skal jeg lede og motivere alle ansatte med hensikt om å sikre at Solid leverer de beste tjenestene i våre prosjekter. Jobben innebærer å utvikle og forbedre ledelsessystemet og overvåke kundetilfredsheten. Videre skal jeg gjennomføre strategisk planlegging, slik at Solid kan operere mer effektivt.

Mitt ansvar er også å vedlikeholde og implementere ledelsessystemet, samt å bistå med å utvikle målesystemer for å identifisere forbedringer av organisasjonen. Å videreføre gode erfaringer og prosesser er like viktig å være bevist på, som å fange opp områder der det er nødvendig med en forbedring.

Beskriv hva du synes er mest spennende med denne stillingen.

Det jeg synes er spennende med jobben, er å se resultatene vi kan oppnå med et gjennomtenkt og fornuftig system. Et system som benyttes som et hjelpemiddel kan bidra til at selskapet får en enorm oversikt og kontroll over alle prosessene, slik at vi  gjør ting riktig første gang. Et system som synliggjør og fanger opp risiko med regelmessige kontroller, oppleves (forhåpentligvis) som et nyttig hjelpemiddel og skal fungere som en kvalitetsverktøykasse for alle ansatte. Samtidig skal systemet sikre at vi jobber i tråd med lovkrav, kundekrav, interne krav og ikke minst visjonene Solid har.

Hvilke tidligere erfaringer vil du ta med deg inn i rollen som kvalitetsleder hos Solid Entreprenør?

Jeg har jobbet i bygg og anlegg i 9 år med primært HMS, kvalitet og FDV-dokumentasjon, opplæring, systemoppfølging og ikke minst som prosjektleder for to små tømreprosjekter. Erfaringen jeg fikk med meg fra å jobbe operativ gav meg en kjempefordel når styringssystem og digitale kvalitetsregistreringsverktøyet skal bygges opp fra bunnen.

Videre er jeg utdannet som HMS verneingeniør og kvalitetskoordinator. Erfaringen og kompetansen som jeg har opparbeidet meg, kommer fra entreprenørsiden. Dette har gitt meg en forståelse på hvordan man skal kunne gjennomføre prosjekter hvor det ivaretas for sikkerheten, samtidig som det levers en kvalitet på arbeidene. Utfordringene med å ha ulike språk og kulturer i arbeidsstokken, er viktig å ha i bakhodet når det jobbes med kvalitet (og alt annet). Det har jeg lang erfaring med fra tidligere arbeidsforhold og er en styrke jeg tar med meg inn i den nye stillingen hos Solid.

Hva er ditt førsteinntrykk av Solid?

Et firma med store visjoner, tydelige ledere og som setter menneskene sine i fokus. Veldig inspirerende!