Ny kontrakt for Solid Entreprenør - Solhøy omsorgsboliger

Ny kontrakt for Solid Entreprenør - Solhøy omsorgsboliger

2020-12-22
Det er nå litt mer enn et år siden vi kunne informere om at vi hadde blitt tildelt samspillskontrakten for Solhøy omsorgsboliger. Det var en klar intensjon i avtalen om at vi også skulle få totalentreprisekontrakten for gjennomføringsfasen, men det var bl.a. forbehold om politisk budsjettvedtak. Det er svært gledelig at prosjektet vi har jobbet med i lang tid nå skal bli realisert.

Solids prosjektleder vil være Magnus Bøe. Stein Halvorsen Arkitekter, Cowi og Beate Ellingsen Interiørarkitekter har deltatt i samspillsfasen  og blir med videre i gjennomføringsfasen.

Les også: Solhøy omsorgsboliger - prosjektside

Kontraktsummen er på kr. 316 277 147,- eks. mva. Arbeidene starter allerede i januar og ferdigstillelse er avtalt i desember 2022.

Offentlige kontrakter er et viktig bidrag til selskapets strategi. Kontrakten signeres også i en tid hvor vi erfarer at det er svært hard konkurranse om offentlige prosjekter. Dette gir oss en mulighet til å tenke mer langsiktig på nye prosjekter.

 

Kontraktsmøte, Solhøy omsorgsboliger

Fra venstre Hans Kristian Rauan (Vestby kommune), Magnus Bøe (Prosjektleder for Solid), Richard Hansen (Kalkulasjonsleder for Solid), ordfører Tom Anders Ludvigsen i Vestby kommune, Mari Gjølberg Ålerud (Prosjektleder for Vestby kommune i samspillsfasen) og Hans Ola Krog (Prosjektleder for Vestby kommune i gjennomføringsfasen).