Foto: Marianne Holøien, Fredrikstad BladFoto: Marianne Holøien, Fredrikstad Blad

Næringsministeren og ordføreren på besøk hos Solid Entreprenør

2021-11-23
Næringsminister Jan Christian Vestre har satt seg som mål å besøke 100 bedrifter over hele landet i løpet før nyttår, og Solid Entreprenør er en av disse. – Det haster både med grønn omstilling og med å øke fastlandseksporten. Nå vil vi høre fra næringslivet, som er selve drivkraften, hva vi helt konkret kan gjøre for å få opp farten, sier næringsministeren.

– Jeg har store ambisjoner på vegne av norsk næringsliv. Regjeringen vil bidra til å skape flere jobber i hele landet, styrke fastlandsinvesteringene, øke fastlandseksporten med 50 prosent og kutte klimagassutslipp med begge hender, sier Vestre.

Før årsskifte skal han reise rundt i hele landet for å møte bredden av næringslivet. Nærmere bestemt minst 100 bedrifter på under 100 dager.

– Jeg ser frem til å møte bedriftene, og å høre hvordan de mener næringslivet og staten kan jobbe sammen for å oppnå målene vi har satt oss.

Tar det grønne skiftet på alvor

- Jeg synes det var et veldig fint møte der vi fikk gitt uttrykk for våre meninger og tanker, samt innspill som næringsminister Vestre tar med seg i sitt videre arbeide, sier Terje Lyngaas som er konsernsjef i Solid Gruppen. 

Daglig leder Lasse Johansen var opptatt av å formidle problematikken for entreprenører knyttet til elektrisk kraftproduksjon og infrastruktur, som er for dårlig. Eksempelvis tar det ofte for lang tid før elektrisitet på byggeplassen/byggestrøm kommer på plass når man skal starte byggingen, hvilket medfører at man må bruke alternative energiløsninger.

Innspill til næringministeren

Krevende og tydelige seriøsitetskrav som kontrolleres var et annet av innspillene til Solid Entreprenør. Dette vil være med å bidra til å løfte profesjonaliteten i bransjen ytterligere.

En annen tanke er hvordan vi jobber med TEK (Byggteknisk forskrift). Denne rulleres i dag hvert syvende år og angir til enhver tid minimumskravene for hvordan et bygg skal oppføres. Er dette et tempo som er akseptabelt gitt de raske omstillingene som kreves i dag?

Foto: Marianne Holøien, Fredrikstad BladFoto: Marianne Holøien, Fredrikstad Blad