solid
Statusoppdatering fra Oredalstunet 9.juniStatusoppdatering fra Oredalstunet 9.juni

Statusoppdatering 9.juni

2021-06-09
På Oredalstunet oppfører Solid Prosjekt 7 moderne eneboliger, tegnet av Line Solgaard Arkitekter AS. Nå nærmer grunnarbeidene seg ferdig og i denne artikkelen kommer prosjektleder Martin Oustorp med en liten statusoppdatering fra arbeidet.

- Fremdriften er god og tomtene skrider frem, kan Martin orientere. Nå er tomt 3, 4, 5 og 6  ferdig utsprengt. Grunnentreprenøren, Brødrene Ødegård, vil holde på med sprengningsarbeider i 1-2 uker til i forbindelse med vei og tomt 1 og 2.

Når det gjelder salgsstatus er 6 av husene solgt, og den siste gjenværende boligen befinner seg på tomt 6. Dette er den mellomste hustypen vi oppfører med 163 m2 BRA i tillegg til en dobbelgarasje på 37,5 m2 BRA. Du kan lese mer om boligprosjektet og den siste ledige boligen her.

Byggentreprenøren starter opp

Som vi kunne fortelle om i våres er det byggentreprenøren Probygg AS som har fått oppdraget med å bygge boligene. - Probygg etablerer seg på plassen og begynner med plate på mark på hus 3 i uke 24 og beveger seg videre på neste hus etter hvert som arbeidene blir ferdig, i følge prosjektlederen.

Tømrerarbeider starter opp etter ferien, og da vil vi virkelig se at det skjer endringer på tomta fra uke til uke og måned til måned, avslutter Martin.

På videoen nedenfor kan du se hvordan det ser ut på tomta i dag.

youtube_video_preview