solid
Oppdatering fra Oredalstunet 6.augustOppdatering fra Oredalstunet 6.august

Statusoppdatering 6.august

Vi er i gang igjen etter ferien og arbeidene er så smått startet opp. Siden forrige oppdatering har det skjedd mye og grunnarbeidene på 5 av 7 tomter er ferdig. Prosjektleder Martin Oustorp oppdaterer her om status per 6. august.

- Nå er brakkeriggen til byggentreprenøren Probygg kommet på plass og tomtene 3, 4, 5, 6 og 7 står klare for å sette opp ringmur. Grunnentreprenør fortsetter på opparbeidelse av tomt 1 og 2 den kommende uken, når ferieavviklingen er unnagjort. Betongleverandøren prefabrikkerer fundamenter denne uka og vil antagelig begynne på ringmuren i neste uke. De vil da starte på tomt 3 og jobbe seg utover mot veien, forklarer Martin.

- Tømrerarbeidet vil starte opp etterhvert som ringmur og plate blir ferdig på husene. Det er også bestemt at Straye El & Solar har fått elektrikerarbeidet og Assemblin har fått rørleggerarbeidet. Vi har fortsatt solgt 6 av de 7 husene som er under oppføring, men samtlige hus vil bygges og stå klare til rundt neste sommer.

youtube_video_preview