Skolene i nærhetenSkolene i nærheten

Skolene i nærområdet

2021-04-20
"En skole er en bygning med fire vegger, tak og gulv, og med framtiden inni seg

Oredalstunet ligger sentralt i Fredrikstad med kort vei til skoler på alle de ulike trinnene, helt opp til videregående skole. Dersom du har barn i skolealder vil dere få det som plommen i egget både kvalitets- og reisemessig. 

De første årene – Trosvik Skole

Trosvik skole er Fredrikstads største barneskole og ligger ca 1,7 km unna Oredalstunet, med gang- og sykkelsti hele veien. Februar 2019 var et nybygg på 2 500 kvm ferdig, et område som dag huser både 1. – 4.etasje og SFO. 

Trosvikområdet har lange og stolte tradisjoner, og den aller første skolen her var Vestli skole som ble bygget i 1892. Den innholdt to klasserom og lærerbolig. Før denne ble bygget måtte elevene fra Trosvik gå på Trara skole. I 1906 ble så gamle Trosvik skole bygd etter tegning av statskonduktør Petter Hoffstad.  

Den nye Trosvik skole ble bygd i 1961. På grunn av stort elevtall ble også den gamle skolen i flere år brukt i tillegg, som avlastning for småskoleelevene og SFO. Skolen har vært gjennom betydelige oppgraderinger siden den gang. Fra 2003-2005 ble det utført en fullstendig rehabilitering av bygningen fra 1961, og i perioden 2017 til 2019 ble det som nevnt bygd på en helt ny del. Oppvarmingen på skolen stammer fra energibrønner og solceller på taket genererer strøm. 

Tenårene starter – Kvernhuset Ungdomsskole

Kvernhuset Ungdomsskole har ca 500 elever som kommer fra henholdsvis Trosvik, Trara og Ambjørnrød barneskole. Skolen ligger 2,1 km unna Oredalstunet med gang- og sykkelstier hele veien frem, og stod ferdig i 2002.

Kvernhuset skiller seg ut fra andre skoler både når det gjelder utseende og byggemåte. Som et resultat av ambisiøse klimamål ble Kvernhuset bygget som en miljøskole med hybrid ventilasjon, energibrønner som skaper fornybar energi og naturnære materialer. Sistnevnte punkt innebar blant annet at trærne som ble felt på tomten er gjenbrukt som kledning og sprengstein fra fjellet har dannet gabionvegger (nettingkasser som fylles med stein) i første plan.  

Skolener også kjent for sine særegne uteområder. Her er det et mangfold av nyttevekster i skolehagen på bakkeplan og tak, og elever planter trær som stimulerer til fuglelivet. Det er skjerming av naturområder med stier og beplanting og gangbroer av lerk eller malmfuru. 

Allmennfag eller spesialisering – Videregående skole

I Fredrikstad er det en rekke valgmuligheter når man skal begynne på videregående. Her har vi listet opp noen av alternativene som ligger nærmest Oredalstunet og slik sett er blant de vanligste valgene.

Frederik II VGS er blant distriktets største skoler med ca 1300 elever og 18 programområder, fordelt på avdelingene Frydenberg og Christianslund (ligger ca 300 m unna hverandre). Det planlegges en ny skole med kapasitet til 1500 elever som skal bygges på Værste, som skal stå klar i 2023. Frederik II ligger ca 1,4 km fra Oredalstunet. Les mer om skolen.

Glemmen VGS har også ca 1300 elever og tilbyr undervisning i sju utdanningsprogram, blant elektro, helse- og sosialfag og restaurant- og matfag. Hele utvalget kan du se på deres hjemmesider. Glemmen ligger 1,9 km fra Oredalstunet.

Wang Toppidrett Fredrikstad er en privat skole hvor man kan spesialisere seg innen ulike idretter. Skolen er langt mindre enn de ovennevnte, og tilbyr program for 11 ulike idretter. Les mer om skolen her.

Alle de offentlige videregående skoler i området kan du lese mer om på denne oversiktssiden hos fylkeskommunen.