Eiendomsmeglerens betraktninger av Oredalstunet

2020-08-28
Eiendomsmegler Daniel Lislerud i EiendomMegler1 Østfold Akershus er godt kjent i både Oredalen og Fredrikstad sentrum forøvrig. Sammen med Caroline Skjerden Meyer, daglig leder av Fredrikstad-kontoret, har han fått oppdraget med å selge det forestående boligprosjektet i Oredalstunet. Vi har stilt Daniel noen spørsmål rundt prosjektet og boligmarkedet i Fredrikstad.

Siden starten på karrieren som eiendomsmegler i 2004 har Daniel solgt tett oppunder tusen boliger. Til tross for et stort boligmarked kan det gå lange perioder mellom hver gang det dukker opp noe i Oredalen, og spesielt nye eneboliger. 

Hvordan vil dere beskrive Oredalen som boligområde og hvilke kvaliteter vil dere spesielt fremheve?

- Mange boligkjøpere er opptatt av nærhet til sentrum, samtidig som man ikke vil bo for langt unna naturen. Oredalen innfrir på begge områder, og marka ligger under 500 meter fra de prosjekterte eneboligene. Her finner man blant annet Bjørndalsdammene og rikt utvalg av turstier, i følge Lislerud.

- I tillegg er dette et rolig område med forholdsvis liten trafikk, og boligene villige skjermet på et eget tun. Til sist kan det også nevnes at området ligger innenfor bomringen med de fordeler det innebærer av det store tilbudet man har tilgang til, uten å måtte bruke penger på bompasseringer.

Hvordan vurderer dere etterspørselen for nye eneboliger i Fredrikstad for tiden?

- Vi tror mange ønsker seg ny enebolig i sentralt i Fredrikstad, men det er manko på eneboligtomter i disse områdene. Oredalstunet er således en sjelden mulighet som vi allerede nå opplever stor interesse for, sier den erfarne megleren.

Hvilke fordeler ser du som megler ved å kjøpe ny bolig fra en utbygger, kontra bruktbolig?

- Det er først og fremst 4 store fordeler slik jeg ser det fra mitt ståsted, om man velger å kjøpe en ny bolig fremfor en brukt, eldre bolig. Disse fordelene er som følger:

*Kun dokumentavgift til staten på tomteverdien (På en bolig til for eksempel 7.000.000,- sparer man over 100.000 kr.)

*Man sparer mye på vedlikehold de neste 20 årene, sammenlignet med en brukt bolig.

*Slipper å bruke tid og energi på oppussing. Bruk heller fritiden på familie og hobby.

*Lavere strøm og fyringsutgifter