Teamet som utvikler nye leiligheter på Folkestadkollen i Våler

Solid Eiendom jobber med utviklingen av de første boligblokkene på Folkestad i Våler, og vi har kommet langt i forberedelsene før salgsstart. Totalt skal det bygges 46 leiligheter fordelt på fire blokker, to på fem etasjer og to på tre etasjer. I denne artikkelen kan du bli bedre kjent med teamet vårt som utvikler boligene.

Solid Eiendom, tidligere kalt Solid Prosjekt, ble etablert i 2002, har kontor på Rolvsøy og er en del av Solid Gruppen. Høsten 2022 kjøpte vi deler av en større utbyggingstomt på Folkestad fra Mesterbygg Moss. På tomten skal Mesterbygg bygge kjedede eneboliger og rekkehus, og Solid Eiendom skal bygge leilighetsbygg med parkeringskjeller og heis. Det er forventet at de første leilighetene vil legges ut for salg før sommeren 2023. 

Erfarent prosjektteam fra Solid Eiendom

Prosjektteamet vårt på Folkestadkollen består av prosjektleder Magnus Lie Nilsen, prosjektutvikler Gaute Helgedagsrud, markedsansvarlig Rune Solbrekke og kundeansvarlig Malin Groth Andersen.

Prosjektleder Lie Nilsen har erfaring etter mange år i bransjen som gir en dyp forståelse av de ulike aspektene ved et prosjekt, fra roller som tømrer, takstmann, kalkulatør, prosjektutvikler og prosjektleder. Hans rolle er å ha det overordnede ansvaret for prosjektet og sørge for tett samarbeid med entreprenør og andre samarbeidspartnere som bistår.

Prosjektutvikler Helgedagsrud har fra tidligere mange års erfaring fra meglerbransjen som medgründer og eiendomsmegler i Meglergaarden, men fra 2015 har Solid hatt glede av hans kompetanse. Gaute jobber bl.a med byggets utforming, planløsninger, farger og detaljer, samt overordnede føringer som leveransebeskrivelser, priser og tilvalgspakker med mer.   

Rune Solbrekke er markedsansvarlig
i Solid og har som oppgave å bygge kjennskap til prosjektene våre, utarbeide salgsmateriell og utvikle kundereiser spekket med info og inspirasjon som loser deg trygt gjennom hele prosessen fra interessent til boligkjøper og boligeier. 

Malin Groth Andersen er kundeansvarlig og det viktige kontaktpunktet fra øyeblikket du blir eier av en bolig fra Solid Eiendom. Hun holder deg informert gjennom hele byggeprosessen, arrangerer informasjonsmøter før innflytting og er involvert i overtagelsesprosessen.

Bak fra venstre: Liza Kjenne, Rune Solbrekke, Magnus Lie Nilsen, Hans-Magnus Lutnæs, Gaute Helgedagsrud og Maling G. Andersen. Foran f.v: Kjell Åge Hatterud, Terje Lyngaas, Martin Oustorp og Kim A. Johansen.Bak fra venstre: Liza Kjenne, Rune Solbrekke, Magnus Lie Nilsen, Hans-Magnus Lutnæs, Gaute Helgedagsrud og Maling G. Andersen. Foran f.v: Kjell Åge Hatterud, Terje Lyngaas, Martin Oustorp og Kim A. Johansen.

Fokus på kundereisen

Å kjøpe bolig er en prosess de fleste av oss ikke gjør så ofte. Å føle på en viss usikkerhet er fullt forståelig. Og usikkerheten blir gjerne forsterket av å kjøpe på prospekt, altså en bolig fra et bygg som man ikke kan se fordi det ikke er bygget enda. Dette ønsker vi å gjøre noe med ved å lage en god informasjonsflyt til deg som interessent og boligkjøper. 

I tillegg til informasjon vil vi gjennom året invitere deg til inspirasjonskvelder der du lærer om nye produkter om trender innen sentrale elementer som kjøkken, bad og farger. Vi er i tillegg opptatt av å lære hva vi kan bli bedre på, og foretar jevnlige undersøkelser på hvordan du opplever prosessene våre når du kjøper, foretar tilvalg og overtar boligen.

Slik holder du deg oppdatert

For at vi skal kunne følge deg opp er det viktig at du registrerer deg som interessent. Dette er uforpliktende og betyr at du får månedlige utsendelser fra oss med siste nytt og annen relevant informasjon knyttet opp til Folkestadkollen.

ØNSKER DU Å BLI OPPDATERT? Registrer deg her