solid

Slik kan en leilighet gi eldre økt livskvalitet og mer frihet

Flere eldre ønsker å flytte fra eneboliger til moderne leiligheter som krever mindre vedlikehold. Dette har ført til at det har blitt dannet en ny kundegruppe i boligmarkedet som kalles for "sistegangskjøpere". Disse kjøperne ønsker ofte å flytte til en mer pensjonistvennlig bolig som kan utsette behovet for hjelp og bidra til økt livskvalitet.

Men hva kjennetegner egentlig disse sistegangskjøperne? Eiendomsmegler Daniel Lislerud forteller at noen er ute i god tid og vet akkurat hva de vil ha og hvor de vil bo, mens andre har tviholdt på huset sitt og ikke liker tanken på å flytte. Men, etter hvert må de ha stadig mer hjelp fra barna til å holde hus og hage i stand. Det er ofte barna som tar initiativet og får med seg foreldrene på visning etter hvert som behovet for hjelp øker.

Når er det riktige tidspunktet for å flytte

Lislerud påpeker også at noen eldre kan bli skremt av selve prosessen med å kjøpe en ny bolig, og at dette kan gjøre det vanskelig for dem å ta en beslutning. Men, det er viktig å ikke vente for lenge med å flytte til en mer passende bolig, spesielt med tanke på at eldre kan bidra til en bærekraftig velferdsstat ved å selv flytte inn i aldersvennlige boliger. Å flytte til en bolig som er tilpasset for alderdommen, vil utsette behovet for hjelp og gjøre at flere kan bo hjemme lenger.

Forskere fra Nova (Oslo Met) har påpekt at eldre vil få økt livskvalitet ved å kunne bo flere år i sitt eget hjem, i stedet for å måtte flytte til en omsorgsbolig. Derfor kan det være lurt å begynne å se etter en mer passende bolig i god tid, slik at man kan finne en bolig som passer ens behov og ønsker.

I sum, er det viktig for eldre å vurdere om deres nåværende bolig er tilpasset alderdommen og om de kan nyte godt av en mer passende bolig som kan bidra til å utsette behovet for hjelp og øke livskvaliteten. Det kan være lurt å ta initiativ til å undersøke hva som finnes av egnede boliger, og ikke vente for lenge med å ta steget.

Illustrasjon av de nye leilighetsbyggene som planlegges i FolkestadIllustrasjon av de nye leilighetsbyggene som planlegges i Folkestad

Økonomi og frihet er viktig for mange

Når eldre velger å flytte fra eneboligen til en mer aldersvennlig leilighet, åpner det også opp for muligheten til å frigjøre midler som kan brukes til andre formål. Selv om det kan være tøft å selge et hjem man har hatt i mange år, kan det å flytte til en mer passende leilighet være en god investering både i livskvalitet og økonomi. 

Det er viktig å ikke vente for lenge med å ta dette skrittet, da man kan risikere å måtte flytte i en hast på grunn av helseproblemer og dermed miste muligheten til å finne den perfekte leiligheten til en rimelig pris. Ved å ta initiativet selv og planlegge flyttingen i god tid, kan man sikre seg en mer behagelig alderdom uten unødvendig stress og bekymringer.