Planlegger Vålers første moderne boligblokker på Folkestad

I Folkestad planlegger eiendomsutvikleren Solid Eiendom opptil 45 nye leiligheter i det som vil bli kommunens første moderne leilighetsprosjekt. For innbyggere med behov for en mer lettstelt bolig og heis betyr dette at man fremover kan bli værende i bygda fremfor å måtte flytte til byen.

Det var høsten 2022 at eiendomsutvikleren kjøpte tomten langs Folkestadveien av Mesterbygg Moss. Der Mesterbygg skal sette opp kjedede eneboliger og townhouses nederst på tomten, vil det altså komme leilighetsbygg med parkeringskjeller og heis på den øverste delen. Dersom alt går etter planen vil det bli salgsstart rundt sommeren.  

Et prosjekt i tråd med selskapsmisjonen

- Solids misjon er å utvikle gode liv og prosjektet vårt Folkestadkollen passer perfekt inn. Målgruppen som prosjektet først og fremst appellerer til er nok eneboligeierne i nærområdet som merker at huset er større enn behovet tilsier, og som ikke lenger er like motivert for alt arbeidet en frittstående bolig med uteområder fører med seg. Ved å kjøpe seg en leilighet så får du også mer fritid på kjøpet, sier prosjektutvikler Gaute Helgedagsrud i Solid Eiendom. 

Helgedagsrud er for øvrig selv oppvokst og har nær familie i området, hvilket gjør at dette er et prosjekt som er ligger ekstra nært hjertet til prosjektutvikleren. Det er fritt frem for å melde interesse for prosjektet for de som ønsker å følge prosjektets utvikling. 

Prosjektutvikler Gaute Helgedagsrud i Solid Eiendom. Foto: Moss AvisProsjektutvikler Gaute Helgedagsrud i Solid Eiendom. Foto: Moss Avis

Øker attraktiviteten for Våler Kommune 

Boligprosjektet Folkestadkollen vil ikke bare gi innbyggere i Våler muligheten til å bli boende lenger i bygda, men det vil også bidra til å øke boligtilbudet i kommunen. Med kun få moderne leiligheter tilgjengelig i Våler, vil Folkestadkollen være et etterlengtet tilskudd til boligmarkedet her. Dette vil kunne føre til økt tilflytting til kommunen, hvilket kan ha en positiv effekt på lokal næringslivsutvikling og skape økt aktivitet i Våler. 

Om Solid Eiendom 

Solid Eiendom er en Fredrikstadbasert eiendomsutvikler med geografisk nedslagsfelt i Nedre Glomma, Follo og Stor-Oslo. Selskapet jobber primært med utvikling av boligprosjekter og utgjør eiendomsutvikler-delen i konsernet Solid Gruppen. Pr utgangen av 2022 besitter Solid Prosjekt en meget spennende tomtebank med verdier for nærmere 3,2 milliarder som skal utvikles de kommende årene.