Historiske Våler kirke

Våler kirke er en middelalderkirke i Kirkebygden, som ble bygd rundt 1150 da kristendommen fremdeles var ny i Norge. Kirken ligger lavt i terrenget, omkranset av mange gravfelt fra jernalderen.

Kun 1,2 kilometer fra de nye boligene på Folkestadkollen, ligger vakre Våler kirke. Steinkirken fra midten av 1100-tallet er i Romansk stil, og ble i sin tid vigslet til jomfru Maria av baglebispen Nikolas Arneson, trolig mellom 1170 og 1190. Kirkestedet ligger på urgården Våler, og erstattet i sin tid en eldre trekirke. Det var adelsfamilien Bolt som eide denne gården tilbake i middelalderen. De skal ha gitt flere sakrale gjenstander til kirken. 

Gammel folketro og sagn 

Utenfor kirken står det skrevet ned gamle sagn og spådommer. Det står blant annet at
"Våler kirke egentlig skulle bygges midt i gravfeltet på Løkenåsen. Dette skal ha blitt forhindret av troll! Sagnet viser at overgangen til den nye troen var vanskelig for mange, og at de var opptatt av å ta vare på forfedrenes gravsteder." 

Det står også skrevet en spådom om Våler kirke: "Den pinsedagen det er sju brødre i kirken samtidig, vil den synke ned i avgrunnen. En arkeologisk undersøkelse av kirkegulvet i 1962, viser at spådommen kanskje har noe for seg: kirken har nemlig sunket rundt 80 cm siden 1100-tallet. Under mange lag av gulvplanker ble det også funnet 26 mynter, deler av et bronsekors og et limogeskrusifiks fra middelalderen." 

Sjendent orgel fra 1700-tallet 

Orgelet i kirken er et Samuelsenorgel, som er unikt og veldig sjeldent, det finnes bare to slike orgler igjen i Norge som er godt bevart. Dette er et såkalt skap-orgel, hvor pipene er plassert inne i et orgelhus med dører i fronten, slik som på et skap. Orgelet antas å være et av de eldste spillbare i landet.