solid
Kai Gundersen, Make Arkitekter ASKai Gundersen, Make Arkitekter AS

Arkitekten bak Folkestadkollen

Til å tegne boligene i prosjektet vårt på Folkestad har vi engasjert MAKE Arkitekter. MAKE sin visjon er å skape moderne og nordisk arkitektur, tilpasset området det skal bygges i. - Vår visjon er å sikre at alle prosjekter tar for seg tre hovedfaktorer; smart kreativitet, kvalitet, forutsigbarhet og holdbarhet.

Folkestadkollen ligger i hjertet av Våler kommune, definert av nettopp en kolle som reiser seg over det omkringliggende landskapet og jordene med sine røde låver og tun. Naturen er tett på og et sted for rekreasjon og avkobling for alle.

Naturnær og landlig beliggenhet 

Våler ligger attraktivt til midt mellom Østfoldbyene og bare en liten biltur fra Oslo. Med dette som bakgrunn har vi tilnærmet oss oppgaven med å tenke urbant med plassering av fire bolighus rundt et tun. Kvadratur formen muliggjør flere indre tundannelser, sier daglig leder Kai Robert Gundersen

- Det legges vekt på en god standard, også for utforming av fellesarealene ute og inne. De grønne og offentlige tilgjengelige utearealene opparbeides rundt hele eiendommen, og det planlegges utstrakt bruk av naturlige materialer som tre, stein, sand. Det blir lagt rød grus i gangsonene og asfalt på kjørearealene.

Illustrasjonsbilde, avvik forekommer Illustrasjonsbilde, avvik forekommer

Moderne arkitektur og god standard

Arkitekturen for bebyggelse er moderne med primært bruk av tre, metallbånd, pussede flater og rekkverk i glass og metall. Bebyggelsen utføres med en kombinasjon av gjennomgående sølvfarget liggende trekledning på sokkel – og toppetasjer og tjærebrun (rødlig) jordfarger som stående trekledning, påført vertikale spiler på mellometasjer. 

- Det legges vekt på en god standard, også for utforming av fellesarealene ute og i heis- trapp, garasjen. De grønne og offentlige tilgjengelige utearealene opparbeides rundt hele eiendommen, og det planlegges utstrakt bruk av naturlige materialer som tre, stein, sand. Det blir lagt rød grus i gangsonene og asfalt på kjørearealene.

Alle de vestvendte leilighetene henvender seg med utsikt mot det omkringliggende landskapet og skoger. I umiddelbar nærhet utenfor hver enkeltes private terrasse eller balkonger ligger romslige grønne opparbeidede utomhus arealer. Disse har felles gangveier og beplantning for rekreasjon.

Lyse og praktiske boliger, med solrike terrasser og naturskjønn utsikt 

- De fire mindre enkeltstående punkthusene skaper karakter og identitet til seg selv og området, men åpner også opp mot omgivelsene, samt skape siktlinjer og lys. Grepet gjør at lys og utsiktsforhold for den enkelte leiligheten optimaliseres.

Parkeringsareal, sykler og boder forsøkes å fremstå representativt, funksjonelt med en tydelig skiltplan. De grønne opparbeidede utearealene med drenerende regnbed, benker og mindre leke- og møteplasser skaper et positivt supplement til hver enkelts private utearealer. 

Store vindusfelt mot romslige balkonger og terrasser i en variert sammensetning gjør at hver enkelt leilighet blir åpen og luftig med et særegent personlig preg. Vår intensjon er alltid å skape lyse og praktiske boliger, optimalt plassert for sol og utsikt både mot syd, øst og vest.


Kai Gundersen, Make Arkitekter