De siste ukene har det vært stort engasjement rundt utviklingsplanene av Gressvikfloa. I media har det kommet frem synspunkter som både veier for og i mot at området skal omdisponeres fra næring til bolig, og i den anledning føler vi det riktig å presentere våre tanker om hvordan området kan transformeres på sikt.

En av flere parter med interesse for saken er Gressvik Lokalsamfunnsutvalg som kontaktet oss med ønske om å få mer informasjon om hvilke tanker vi som utbygger kan ha for området. I den forbindelse inviterte vi styrerepresentantene i lokalsamfunnsutvalget til et informasjonsmøte onsdag 3.juni hos Lasse Holst, en av grunneierne som ønsker boligutvikling på området. Daglig leder i Solid Prosjekt AS, Kim A. Johansen, holdt presentasjonen sammen med arkitekt Kai Robert Gundersen og Lasse Holst. I tillegg inviterte vi Fredrikstad Blad som dessverre ikke hadde anledning til å møte.

Viktige avklaringer om hva Solid tenker

Møtet var nyttig på mange områder med utveksling av tanker og ideer, samt at vi fikk innspill om hva som er viktig for beboerne på Gressvik. Lokalsamfunnsutvalget tar ikke parti i slike saker, men prøver å se helheten for Gressviks beste. Viktigheten av møtet kom godt frem ved reaksjonen fra en av representantene i lokalsamfunnsutvalget. – Vi kom til møtet med troen på at det ville komme èn stor blokk der Rapp Hydema i dag ligger, og at ferja vil forsvinne. Men, nå som vi har sett planene er bildet helt annerledes og det er veldig fint å se at man har tenkt helhetlig på åpning av området og ikke minst at alle kan få mulighet til å benytte den flotte promenaden.

Det ble også snakket ivrig om mulighetene til å få en cafè eller restaurant her nede ved vannet som kan trekke folk fra byen og til Gressvik, ikke bare den andre veien. Det ville gjort store ting for attraktiviteten av Gressvik sentrum som i dag ikke har noen informasjon for verken reisende fra byen eller de som ankommet ferjeleiet. Videre fortalte representantene hvor viktig utbygging av infrastruktur også er for lokalsamfunnet i forbindelse med nye boligprosjekter, altså både veier, skoler, helsevesen osv.

 

Mulighetsstudie av Gressvikfloa

Solid Prosjekt AS har engasjert Make arkitekter, arkitekten som også tegnet Spinneriet på Østsiden for oss, til å lage ett mulighetsstudie på hele området. Kommunen vil ved en regulering stille krav til at hele området omfattes av ett slikt studie. Dette er kun våre og arkitektens tanker rundt en mulig utvikling. Hovedgrepet her legger opp til å trekke boligene bakover på tomten og lage grøntstruktur med noen parker i forkant ned mot «elvestien». Områdene ut mot elva og parkene åpnes opp for allmennheten slik at vi legger til rette for en sammenhengende sti fra fergeleiet til Seut. Videre har vi lagt opp til at boligblokkene har mye rom mellom seg slik at bakenforliggende boliger har utsikt mellom disse og ut i elva.

Avslutningsvis kan vi ta med Lasse Holst sine ord. – Hvis området forblir som det er i dag, er det kun noen få aktører som har fordelen av dette. Dersom boligplanene realiseres vil området åpnes for allmennheten og komme hele samfunnet på Gressvik til gode, gjennom å få tilgang til den fantastiske elvepromenaden på en helt ny måte.

Her kan du se videoen som presenterer mulighetsstudiet