Først av alt, Solid Entreprenør har blitt et Miljøfyrtårn. Næringen vår står for nær 40% av landets klimagassutstlipp og energiforbruk, og besparingspotensialet er stort. Solid ønsker å øke innsatsen ytterligere for å redusere fottrykket vårt og være en foregangsbedrift i bransjen. Det skjer ikke med fine ord, men gjennom konkrete tiltak.

Miljøfyrtårnet som utgjør en forskjell

Bærekraft er en merkelapp stadig flere selskaper forsøker å bli assosiert med, men det er ikke alltid like mye innhold bak de store, flotte ordene. For Solid sin del har bærekraft en helt sentral posisjon og utgjør ett av tre fokusområder for å øke attraktiviteten vår som arbeidsgiver. I så måte komplementerer innsatsen og arbeidet som ligger bak Miljøfyrtårn-sertifiseringen en stadig bredere plattform som rigger oss for fremtiden. HMS-leder Ronny Helstad har ledet sertifiseringsprosessen med stø hånd.

Et av flere viktige grep vi har besluttet er å fornye bilparken vår og gjøre denne elektrisk. I dag består bilparken av ca 100 biler hovedsakelig drevet av diesel, men innen 2025 er målet at fossilt fases ut til fordel for fornybar elektrisitet. – Planen er å bytte ut rundt 20 biler hvert år frem til 2025. Da er vi i mål, sier daglig leder Lasse Johansen.

Les også: Solid blir medlem i Grønn Byggallianse

Solid elektrifiserer bilparken de kommende årene og innen 2025 vil de rundt 100 firmabilene være elektriske
Solid bilpark: Dagens bilpark på 100 biler vil konverteres fra fossilt til elektrisk innen 2025

Bærekraft som et levende satsningsområde

Som daglig leder sitter Lasse Johansen på et stort ansvar for hvilken retning selskapet skal ta for fremtiden hva gjelder bærekraft.

– Bærekraft er en forretningsmulighet for firmaet, ikke en trussel. Når man ser på essensen i bærekraft handler dette om å redusere forbruk. Både av materialer, diesel og ikke minst energi. Det at driverne nå i større grad er miljø og bærekraft gjør at vi akselererer en forbedring som også kommer til å forbedre produksjonen og effektiviteten vår, forklarer han.

– Vi ser at mange av de endringene som ligger foran oss vil kreve endringer av Solid på flere måter. Det vil også kreve endringer i måten vi jobber og agerer på. Noen av disse endringene møter også motstand internt, mest i forhold til «dette går da ikke an». Men, når man endrer og får gjennomslag for at bærekraft er rammene vi må forholde oss til ser vi ofte at utslaget og effekten av endringen er sunnere drift.

Vi snakker ikke bærekraft eller økonomisk inntjening… Vi snakker begge deler, avslutter Lasse Johansen.