Solid følger helsemyndighetenes anbefalinger og tiltak under coronautbruddet. Vi tar smittevern på høyeste alvor, og har derfor innført strenge rutiner på våre byggeplasser og kontorer. Ved å gjøre alle disse tiltakene har vi klart å opprettholde tilnærmet normal drift i alle ledd.

Solid satte tidlig inn tiltak, både på våre byggeplasser, kontorer og i møte med kunder. Vi holder oss oppdatert på retningslinjene fra BNL og helsemyndighetene for å gjøre det vi kan for å hindre smittespredning.

Noen av hovedtiltakene
– Overholde 2-meters avstand til enhver tid
– God håndhygiene
– Hoste/nyse i et papirlommetørkle som kastes etterpå, eventuelt i albuekroken
– Unngå vernerunder i grupper ved å dele vernerunden i soner/fag
– Økt renhold på prosjekter og kontorer
– Stans av all kantinevirksomhet
– Alle som har mulighet praktiserer hjemmekontor
– Møter gjennomføres digitalt

Under disse nye retningslinjene har Solid klart å opprettholde tilnærmet normal drift, både på byggeplasser og administrativt. Dette er også noe vi ser på som en viktig del av vårt samfunnsansvar, å opprettholde «business as usual» for å sikre arbeidsplasser. Vi som bedrift har et ansvar for å forebygge og hindre smittespredning, samtidig som vi har et ansvar for å holde samfunnet i gang. Vi er glade for at coronaviruset per i dag ikke har gitt noen store konsekvenser for fremdriften på våre byggeplasser, og vi skal jobbe og stå på for at det fortsetter slik.


På Ski Magasinpark har vi trykket gensere som minner om 2-meters avstand