Terje Lyngaas, konsernsjef i Solid gruppen, er godt klar over at byggebransjen må gjennom større endringer for å bli mer bærekraftig. I dette innlegget lufter han noen tanker om hva som må til for å redusere fotavtrykket, samtidig som man kan redusere både kostnader, risiko for feil og mangler og avfallsmengden.

Solid tar bærekraft på alvor, og som entreprenør og boligutvikler kan vi gjøre en forskjell. Statistikk fra bransjen vår viser at det i snitt genereres ca 30 kg avfall pr kvadratmeter nybygg. Dette er altfor mye! Totalt kaster bransjen ca 1,95 millioner tonn avfall hvert år, noe som utgjør ca 16% av det totale avfallet i Norge. Dette er ikke bare et miljøproblem, det gjør også bygg unødvendig dyre. Det koster ca dobbelt så mye å kaste en gipsplate som det gjør å kjøpe den. Hvorfor skal vi betale en gipsplate tre ganger?

Må finne opp hjulet på nytt hver eneste gang

En viktig forutsetning for bærekraft er at både det sosiale, det miljømessige og det økonomiske henger sammen. På engelsk heter bærekraft «sustainability», som kommer fra ordet «sustain», som betyr å opprettholde over tid. Og det er hele nøkkelen, skal vi få til bærekraftig boligbygging holder det ikke at det er bra for miljøet og bra sosialt, men det må også være lønnsomt.

Den største utfordringen vi opplever i forhold til forbedring, er at hvert eneste nye boligprosjekt i realiteten er en ny prototype. Vi må finne opp nye løsninger for bæresystemer, heissjakter, trapperom, tekniske kanaler, ventilasjon, brannsikkerhet med videre i hvert eneste nye prosjekt. Noen interne eksempler i Solid viser at etter bygg og tomt, så er bruk av konsulenter, arkitekter og rådgivende ingeniører den tredje største kostnaden i et boligprosjekt med over 12,5% av totalkostnaden. Alle løsninger må finnes opp på nytt, alt må bygges av håndverkere og alt er i realiteten spesialtilpasset hvert eneste bygg. Dette medfører økte kostnader, økt risiko for feil og mangler, og økt mengde avfall.

Kan svaret ligge hos bilbransjen?

Løsningen tror jeg, og Solid, ligger i å standardisere visse deler av bygget. Ethvert bygg har en ryggrad som vi ikke trenger å prosjektere på nytt hver gang. Byggebransjen bør hente inspirasjon fra bilbransjen hvor de i mange 10-år har jobbet med en plattform til flere modeller. Samme tankesett bør kunne benyttes ved boligbygging. Alt av heissjakter, trapperom, bæresystemer, tekniske kanaler, brannløsninger etc bør kunne gjenbrukes. Så vil kundetilpasninger og estetikk kunne bygges inn i dagligrom rundt denne ryggraden, i fasader, materialbruk, valg av balkonger med mer, slik at alle bygg fortsatt fremstår som unike og med nødvendig særpreg.

Rasjonell boligbygging som dette vil vær mer bærekraftig. Vi får mindre avfall, mindre feil og mangler, lavere priser på boliger og lønnsomhet. Da tar vi et stort skritt i retning langsiktig bærekraft.

Ønsker du en prat med Terje om bærekraftige løsninger, er du velkommen til å ta kontakt.