I Solid Prosjekt får vi stadig spørsmål fra interessenter knyttet til utviklingsprosessen av et nytt boligprosjekt, fra kjøp av råtomt til salgsstart og byggestart. Kim A. Johansen, daglig leder i Solid Prosjekt, jobber med disse prosessene hver dag og gir her et lite innblikk i den relativt omfattende og tidkrevende prosessen.

Hvordan foregår prosessen med å finne en interessant utviklingstomt?

Solid har kontakt med mange meglere rundt omkring på Østlandet. Det kommer mange tips her om eiendommer som er til salgs eller kan komme til salgs. I tillegg har vi selvsagt en merkevare som gjør at vi naturligvis får mange henvendelser direkte fra grunneiere. I tillegg til dette benytter vi finn.no hvor vi byr på eiendommer i konkurranse med andre aktører. Det er også viktig å følge med endringer i kommuneplaner i de områdene vi ønsker å bygge. Når spennende eiendommer får endret status til boligformål er også dette ett verktøy vi bruker for å ta kontakt med grunneiere direkte.

Når du har en uregulert tomt som ønskes bebygd, hvor går veien videre?

Det naturlige og begynne med er å se på overordnet status i kommuneplanen. Ett område som ikke er avsatt til boligformål må først gjennom endring i kommuneplanen. Dette må da spilles inn til kommunen når de gjennomfører en rullering. Dersom området er avsatt til boligformål er det en enklere oppgave med å gjennomføre en omregulering. Vi benytter alltid en plankonsulent for å hjelpe oss med arbeidet omreguleringen krever. Det er da en rekke prosesser rundt høringsrunder, utarbeidelse av bestemmelser, analyser osv som skal gjennomføres. Arbeidet med regulering blir stadig mer omfattende for hvert år som går. 

Har du en tomt med utviklingspotensiale?

Hva eller hvor er gjerne de største hinderne underveis i prosessen?

Dette avhenger av statusen eiendommen har. Desto tidligere man kommer inn det høyere er risikoen rundt utvikling av eiendommen. Kommunal saksbehandling er selvsagt ett risikoelement og der kommer også naboinnsigelser inn som ett viktig element. Avklaring av grunnforhold og prosessene rundt dette er også svært krevende på de rette tomtene. Når man kommer så langt at man har ett salgsklart prosjekt har man selvsagt markedsrisiko og etterpå har man utfordringer rundt gjennomføring av byggeprosessen.

Hvor lang tid, erfaringsmessig, går det fra kjøp av tomt til salg av boliger?

Dersom man har en eiendom som er uregulert kan da det ta opp mot 10 år frem til boligene er klare for salg. Da er det mye som skal ha gått galt underveis i prosessen. Oftest vil en slik prosess ta rundt 2-5 år.