solid

Samfunnsengasjement

Solid Gruppen støtter en rekke gode formål og aktører i Nedre Glomma-regionen.
Vi er en Fredrikstad-bedrift, men ønsker å være en del av hele nedre Østfold-regionen og yte vårt samfunnsansvar til formål som vi ønsker å støtte.

Vårt samfunnsengasjement involverer både idrett, kultur og foreninger på barne- og breddenivå, samt et par utvalgte toppidrettsaktører. Felles for alt vi involverer oss i, er at det skal komme utøverne/medlemmene til gode og at støtten brukes der den er tiltenkt.

Forespørsler om støtte bes rettet til terje.lyngaas@solid.no