Lukasz Wolski

Lukasz Wolski

Styremedlem (som ansattrepr.)

Lukasz er avdelingsleder for bemanning i Solid Entreprenør og ble valgt inn i styret på generalforsamlingen 2020.