Personvernerklæring

Personvernlovgivning skal blant annet sikre integritet og konfidensialitet ved behandling av personopplysninger. Solid forplikter seg til å ivareta personvernet for våre ansatte og alle vi gjør forretninger med når vi behandler slike opplysninger. Vi vil kun benytte personopplysninger til formål som er saklig begrunnet i virksomheten, og personopplysningene vil behandles i samsvar med personopplysningsloven.

 

SOLIDS BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Solid behandler personopplysninger om ansatte, byggherrer, underentreprenører og eksterne konsulenter. Vi behandler også opplysninger om personer som ikke er ansatt eller engasjert av Solid (se nærmere informasjon under).

Solid vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning.

Solid vil sørge for forsvarlig informasjonssikkerhet knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Personopplysninger vil ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

Eksterne tjenesteleverandører (databehandlere) kan behandle personopplysninger på vegne av Solid på ulike områder. Solid vil iverksette tiltak i samsvar med gjeldende lovgivning for å beskytte de personopplysningene som behandles av eksterne tjenesteleverandører.

Solid behandler også opplysninger om personer som ikke er ansatt eller engasjert av Solid, og da for følgende formål:

Kjøps-, tilvalgs- og garanti-prosess

Solid behandler personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre kjøps-, tilvalgs- og garanti-prosess.

Anskaffelsesprosessen

Solid behandler personopplysninger som er nødvendige for å anskafffe varer og tjenester fra leverandører og entreprenører.

Påseplikt

Påseplikt innebærer at det skal iverksettes systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at allmenngjøringsforskrifter etterleves. Påseplikten kan oppfylles for eksempel ved at det tas inn kontraktsklausuler om at arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter, og at dette følges opp gjennom innhenting av dokumentasjon på arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår.

Rekruttering

Ved rekruttering av nye ansatte behandles personopplysninger via søknader direkte tilknyttet stillingsannonse, åpne søknader og kandidater via rekrutteringsbyrå.

 

Informasjonskapsler

Se Bruk av informasjonskapsler.

 

 

INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger som Solid kan samle inn og behandle om enkeltpersoner omfatter:

kontaktinformasjon slik som navn og adresse, telefonnummer og epostadresse;

detaljer om en persons arbeidserfaring og kvalifikasjoner, fødselsdato og førerkort;

forretningsopplysninger, inkludert navnet på personer i relevante stillinger i et selskap og virksomhetsopplysninger.

Personopplysninger kan samles på ulike måter, inkludert:

direkte av Solids personell når et forretningsforhold etableres eller gjennom operasjonell virksomhet;

fra en tjenesteleverandør eller agent, fra en allment tilgjengelig informasjonskilde (f.eks. nettside) eller fra en arbeidsgiver (f.eks. når en leverandør eller entreprenør oppgir personopplysninger om sine ansatte); eller

gjennom Solids nettsider.

 

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

  1. Innenfor EU/ EØS

Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

  1. Utenfor EU/ EØS

Solid vil sikre at det europeiske regelverket om overføring av personopplysninger over landegrensene følges når slike opplysninger overføres til eksterne behandlere som er lokalisert utenfor EU/EØS.

 

SLIK UTØVER DU DINE RETTIGHETER SOM REGISTRERT

Nasjonal og internasjonal lovgivning om behandling av personopplysninger gir rettigheter til registrerte personer. Vi henviser til slik relevant lovgivning for mer informasjon om dine rettigheter.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter som registrert, kan du ta kontakt med IT i Solid. Kontaktpunkt er itsupport@solid.no.

 

Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

Ha en fortsatt fin mandag!