solid

Mulighetsstudie

Industritomten Vallehellene 15A ligger i dag brakk. Tomten måler 2240 kvm og har frem til nylig blitt brukt hovedsaklig til lagring av containere og materialer. Det er utført et mulighetsstudie sammen med arkitekt for plassering av et bygg på 25m bredt x 36m langt, hvor det er 4m avstand til tomtegrensene. Bygget ville da blitt 900 kvm og fått 6m fri høyde.

Mulighetsstudiet er ikke forpliktende på noe vis, men gir en indikasjon av hvordan et bygg av denne dimensjonen ville kunne fungert på tomten.