fbpx

LEDELSE OG STYRE I SOLID KONSERNET

Solid-konsernet består av de fire selskapene Solid Gruppen AS, Solid Entreprenør AS, Solid Prosjekt AS og Solid Eiendom AS. Som et ledd i å profesjonalisere og videreutvikle felles funksjoner ble det sommeren 2020 etablert en ledelse i konsernet. Denne skal både støtte nåværende virksomhet, men også jobbe aktivt med videre vekst og utvikling innen nye satsingsområder. Terje Lyngaas er konsernsjef og David Kruse er styreleder i Solid Gruppen.

LEDELSEN I SOLID

Terje Lyngaas

Konsernsjef
Solid Gruppen

M: +47 950 01 999
E: terje.lyngaas@solid.no

Lasse Johansen

Daglig leder
Solid Entreprenør

M: +47 916 73 633
E: lasse.johansen@solid.no

Petter Wiik-Nilsen

Controller
Solid Gruppen

M: +47 922 04 609
E: petter.wiik.nilsen@solid.no

Kim André Johansen

Daglig leder
Solid Prosjekt

M: +47 916 73 627
E: kim.andre.johansen@solid.no

STYRET I SOLID

Styret er ansvarlig for at de midler Solid Gruppen rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret består av 8 medlemmer hvorav 2 ansattrepresentanter valgt av generalforsamlingen.

David Kruse

Styreleder

Styreleder i Solid Gruppen siden juni 2020, og var interim CFO i Solid Entreprenør i perioden september 2019 til mars 2020.

Entreprenør, endringsleder og toppsjef med 20 års internasjonal linjeledelse- og konsulenterfaring fra B2B, detaljhandel og servicevirksomhet i en rekke sektorer, inkludert life science, industrielle varer, telekom, bil- og prosessindustri. Nøkkelegenskaper innen vekst og forretningstransformasjon med erfaring fra å administrere og støtte internasjonale lanserings-, turn-around- og transformasjonsprosjekter.

Trond Delbekk

Styremedlem

Styremedlem i Solid Gruppen siden juni 2020, og var styreleder i Solid Entreprenør og Solid Prosjekt fra 2010-2020.

Trond har mastergrad fra Handelshøyskolen BI, og har 27 års erfaring fra topplederstillinger og styreverv. Trond er administrerende direktør i Værste AS, og har vært konserndirektør i Gjensidige, direktør i Sparebanken Nor (DnB) og banksjef i Nordea. Han har hatt styreverv i Gjensidige Bank ASA, Hjelp 24 AS, Integrasjonspartner AS, Nett-Tjenester AS og Fredrikstad Næringsforening. Han har styreverv i Skolt Holding AS og Borg Havn IKS.

Lasse Johansen

Styremedlem

Lasse er daglig leder i Solid Entreprenør og medeier i Solid Gruppen.

Kim André Johansen

Styremedlem

Kim er daglig leder i Solid Prosjekt AS og medeier i Solid Gruppen.

Kim har siden 2004 vært daglig leder i boligutvikleren Solid Prosjekt. I løpet av disse årene har han hatt ansvaret for en rekke spennende prosjekter på Østlandet. Utdannet bachelor innen logistikk fra Handelshøyskolen BI, og har tidligere arbeidet som produksjonsplanlegger på Lilleborg fabrikker.

Runar Oustorp

Styremedlem

Runar er prosjektleder i Solid Entreprenør og er medeier i Solid Gruppen.

Runar har over 35 års fartstid i Solid Gruppen, og var den første ansatte da John Johansen startet opp i 1975. I tillegg til medeier har han hatt flere sentrale roller i Solid Gruppen gjennom oppbyggingen av selskapet, og er i dag aktiv i styrearbeidet i Solid Gruppen.

Arild Sten Borgersen

Styremedlem

Styremedlem i Solid Gruppens selskaper siden 2009.

Arild (1963) er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom, og har 23 års erfaring fra topplederstillinger og styreverv i energibransjen. Arild har vært administrerende direktør i Nettpartner AS siden 2002 og har innehatt flere styrelederverv i selskapets datterselskaper.

Dominika Janowicz

Styremedlem (som ansattrepr.)

Dominika er HR-konsulent i Solid Entreprenør og ble valgt inn i styret på generalforsamlingen 2020.

Lukasz Wolski

Styremedlem (som ansattrepr.)

Lukasz er avdelingsleder for bemanning i Solid Entreprenør og ble valgt inn i styret på generalforsamlingen 2020

 

Ha en fortsatt fin søndag!