For mange utenfor byggebransjen vil BREEAM oppfattes som et fremmed og intetsigende ord, men faktum er at BREEAM er både verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Vi tok en prat med prosjektleder Kenneth Jensen i Solid Entreprenør som forklarer sertifiseringsordningen nærmere.

Kan du forklare i enkle trekk hva BREEAM er og hva det kreves for å sertifisere et prosjekt?

– BREEAM-NOR er en nasjonal tilpasning av den internasjonale standarden, som er et helhetlig miljøklassifiseringsverktøy for bygg. Et system for bærekraftig prosjektgjennomføring og byggets livsløp. Det strekker seg fra økologi og påvirkning av ytre miljøer, lys, lyd, luft, utfordre byggets energibehov, ansvarlig innkjøp og bruk av resirkulert material, sortering av avfall, tilgjengelig offentlig transport og vannforbruk. Det å gjennomføre et BREEAM-prosjekt betyr å strekke seg enda litt lenger for miljø og begrense fotavtrykket for fremtidige generasjoner, og det bør gi byggherre, prosjekterende, entreprenør og sluttkunde anerkjennelse/prestisje, forklarer prosjektlederen.

Hva er det i hovedsak som skiller den norske varianten fra den nasjonale?

– Hvert land har hver sine utfordringer eller ting de er gode på. Som eksempel, Norge har god tilgang på drikkevann av høy kvalitet, opp mot BREEAM var det nødvendig med en tilpasning slik at dette ikke vekter så mye for det norske sertifiseringssystemet. Det er flere norske systemer som er tatt inn i BREEAM-NOR, slik som passivhusstandardene, svanemerket, energimerkeordningen osv, som blir Norges svar på BREEAM International.

Hvilken kjennskap har sluttkundene i Norge til sertifiseringen?

– Interessen er eksponentiell, men fortsatt er det lite kjennskap til selve sertifiseringen. «Bærekraft» og «miljø» er begreper som folk er kjent med, men vi er overbevist om at BREEAM i økende grad vil komme på folkemunne i årene fremover.

– Per i dag er det byggherren og i fagmiljøet som har kjennskap til dette. Men, forhåpentligvis vil sluttkundene kreve av byggherren at prosjektet blir BREEAM-sertifisert om få år. Et av prosjektene Kenneth skal lede i tiden fremover er Veslebukta på Kolbotn som forøvrig skal sertifiseres etter kravene som standarden innebærer.

Er dette et satsningsområde for Solid også fremover?

– Absolutt. Solid Entreprenør har bærekraftig utvikling som ett av fokusområdene og selskapet skal være sertifisert Miljøfyrtårn i løpet av Q3. I løpet av kort tid vil for øvrig Solid ha en godkjent BREEAM-NOR AP i egne rekker, avslutter Jensen.

Når denne artikkelen skrives, juni 2020, er det ca 300 registrerte BREEAM-NOR prosjekter her til lands. Det er Grønn Byggallianse som eier og forvalter ordningen i Norge.