Vi er inne i en tid hvor renhold og smittevern er viktigere enn noengang, og smarte tiltak er nødvendige. Vi har nå gjennomført to skreddersydde kurs for våre brakkesjefer og rengjøringspersonell for å øke kompetansen og fokuset på området, med grunnleggende kurs i renhold og smittevask.

HMS-leder Ronny Helstad har gjennomført to kurs de siste ukene, og er svært godt fornøyd med utbyttet vi sitter igjen med.  – Deltagerne har fått faglig påfyll på et område det er fort gjort å tenke at «dette kan alle». Instruktøren ga oss gode eksempler og innføring i hvordan vi skal gjøre ting riktig og med rett utstyr. Det er ikke sjeldent hun kurser folk som finner ut at man har vasket feil hele livet, ettersom man aldri har fått konkret opplæring i hva som faktisk er riktig utførelse. Vann og såpe er mat til bakteriene, dette er det nok ikke alle som er klar over.

Som nevnt innledningsvis bestod kurset av to deler, henholdsvis renhold og smittevask. I Renholds-delen renhold gikk vi gjennom temaene utstyr og metoder, ergonomi, ulike overflater, samhandling på arbeidsplassen, metoder og kjemi. I delen som omhandlet smittevask fikk vi en grundig opplæring i hvordan smitte fjernes og hvordan unngå å spre smitte videre.

Ingen smitte på våre brakker

– Vi har ikke hatt noe smitte på våre brakker og vi håper at dette kurset har gitt oss den kunnskapen vi trenger til å holde det smittefritt også i fremtiden, sier HMS-lederen videre. Dette er et godt tiltak på veien for å opprettholde den statistikken.

Vi må rette en stor takk til kursinstruktøren som stilte opp på lørdag morgen med ett spesialtilpasset kurs, og ikke minst til våre ansatte som det hviler et stort ansvar på. Instruktøren Hilde Pettersen Andersen jobber til daglig i Moss kommune som fagansvarlig innen renhold, samt at hun er sensor i forbindelse med fagprøver i fylket.

I tillegg til faglig påfyll er det også viktig å fylle på med god mat og drikke
I tillegg til faglig påfyll er det også viktig å fylle på med god mat og drikke, her servert av en hanskekledd Dariusz som tar ansvaret for serveringen.

 

Fallsikringskurs med redning i høyden

Som HMS-leder har Ronny nok av ting å tenke på, og neste kurs som skal holdes for våre ansatte er et eget fallsikringskurs med redning i høyden. – Dette blir noe nytt siden det ikke er mange som har sett den nye standarden for fallsikring, som vektlegger dette med redning i større grad enn tidligere.

Bransjen vår har historisk sett hatt for lite fokus på dette området og baserer seg i stor grad på brannvesenet om uhellet er ute. Vi ser viktigheten av å gjennomføre dette internt for å øke bevisstheten og ikke minst kompetansen på området.