Status fra Verkstoppen, september 2021Status fra Verkstoppen, september 2021

Status på Verkstoppen - september

2021-09-28
I september har det skjedd mye på byggetomten på Verkstoppen. For deg som ikke har fulgt byggekameraet time for time og dag for dag, kommer det her en liten oppsummering av de viktigste hendelsene og fremskrittene den siste perioden.

Prosjektleder i Solid Prosjekt, Kjell Åge Hatterud, informerer om følgende status for perioden siden forrige statusoppdatering i august.

- Betongarbeidene i hus C er nå ferdige, det vil si at alle etasjer inkl. tak over 4. etg er støpt. Videre er betongarbeidene i hus D blir ferdig støpt mandag 27. september. Arbeidet med bygg B og E er godt i gang og vil fortløpende bli ferdigstilt på lik linje som de førstnevnte.

Hva skjer i den kommende perioden?

Entreprenøren begynner med klimavegger i hus C og taktekking i løpet av kort tid, og jobber mot målet om å ha tett bygg med tak, klimavegg med GU og vinduer på plass mot midten av oktober.

Taktekking hus D vil bli påbegynt i uke 41/42, mens vi også jobber med dekke over p-kjeller mellom hus E og B ferdig litt ut i oktober. 

Det vil forøvrig i den kommende perioden bli økt bemanning på betongfagene, samt at vi rigger opp to mobilkraner i drift, for å bygge to bygg samtidig. Oppstart for bygg A og innkjøring P-kjeller er planlagt primo November. Det vil med andre ord skje mye på byggeplassen i den kommende perioden, avslutter Hatterud.