solid

Status på Verkstoppen - November

2021-11-30
Det er spennende å følge utviklingen på Verkstoppen hvor det skjer mye fra uke til uke. For tiden er det ca. 35 arbeidere på byggeplassen og stor aktivitet både innen- og utenfor byggene. Byggeplassen fremstår som veldig ryddig og oversiktlig.

Prosjektleder Kjell Åge Hatterud og prosjektutvikler Gaute Helgedagsrud beretter her om statusen fra Verkstoppen ved utgangen av november. - Bygg C er kommet lengst i produksjonen. Det jobbes nå med det elektriske, røropplegg og gipsing i leilighetene. Utvendig er det startet opp med kledning og plater på vegger. 

Dette har skjedd og er planlagt fremover

Siden sist er byggevarme etablert med gass som energikilde og byggentreprenøren kobler byggene til etter hvert som de blir tettet. Støvbindig pågår nå i P-kjeller samtidig som strøm/fiber er på vei inn i bygget. Nedenfor kommer det en rask oversikt over det enkelte leilighetsbygg.

Hus A 
- Vegger i underetasjen er montert, dekke over underetasjen støpes i uke 48. 

Hus B 
- Støp dekke over 4.etg støpes mandag/tirsdag 
- Dekke over P-kjeller støpes i løpet av uke 48.

Hus C 
- Tekking av taket er ferdig
- Vinduer er montert, det er isolert ferdig, utvendig kledning/plater og blikk er i gang
- Innvendig; gipsing pågår og det jobbes med det elektriske, røropplegg og ventilasjonskanaler. 

Hus D 
- Tekking pågår, ferdig i løpet av uka
- Klima utvendig er ferdig
- Vinduer under montering, ferdig i løpet av uka
- Startet med innvendige vegger . 

Hus E 
- Betongen er ferdigstøpt
- Stillas er montert opp
- Har startet med klimavegger utvendig.

Milepæler frem til jul blir er få byggene C, D og E helt tette og alle betongarbeider (hoved bæresystem, vegger og dekker) er ferdige.

Godt salg og jevnt tilsig av interessenter

Vi er relativt godt fornøyde med salgstakten. Det har vært en økning av interesse i høst og noen flere leiligheter er solgt siden sommeren. Vi har nå solgt 43 leiligheter av 60 totalt i prosjektet. Det er et jevnlig tilsig av nye interessenter som megler følger opp.  

Ferdigstillelse av Verkstoppen

Forventet ferdigstillelse er nå stipulert til august 2022, og entreprenør har god kontroll på fremdriften. 

Åpen dag på byggeplassen

Vi planlegger for å invitere til åpen dag på byggeplassen med befaring når vi kommer litt ut på våren. Foreløpige tidspunkter er at hus C og D blir i begynnelsen av Mars, B og E  i begynnelsen av Mai, mens A blir i slutten av Mai/begynnelsen av juni.