solid

Status fra Verkstoppen - juni

På toppen av bydelen Verket i Moss bygges det for tiden 60 nye leiligheter i prosjektet med navnet Verkstoppen. Prosjektleder i Solid Prosjekt som står bak Verkstoppen, Kjell Åge Hatterud, orienterer her litt om status for prosjektet per juni.

Hatterud forteller at de nå er ferdig med hovedprosjekteringen og er godt i gang med tilvalg fra kundene. - I tillegg er grunnarbeidene snart ferdig, det er støpt en god del fundamenter og lagt mye reisverk og plattingdekker. De store steinhaugene som har ligget på tomta er også blitt flyttet bort og vi ser nå konturene av prosjektet. Arbeidene er godt i gang og vi gleder oss over å se fremdriften videre, avslutter Hatterud.

Hatterud anbefaler også alle interessenter til å følge utviklingen via byggekameraet som er montert over visningssenteret. Dette kameraet finner du her.

Orientering fra byggentreprenøren

Prosjektleder for Nipas AS, entreprenøren som bygger boligene, er Torkjell Sollid. I følge Torkjell er betongarbeidet i full gang med første del av P-kjeller, med forventet ferdigstillelse av hele dekket i løpet av oktober måned.

Arbeidet med bæringen oppover på blokk C starter opp før sommeren og vil fortsette over ferien, sammen med bæringen på blokk D. Arbeidet med å reise byggene og tette punkthusene vil for fullt starte opp etter ferien.

Arbeidet med å få frem infrastrukturen vann/avløp i grøfter har startet og vil fortsette i tiden fremover, avslutter Sollid.