youtube_video_preview

Status fra Verkstoppen i mai

Den siste måneden har vi solgt ytterligere leiligheter, vi har gjennomført åpent hus for nye boligeiere og ferdigstillelsen av byggene generelt nærmer. Her er en oversikt fra Verkstoppen per mai 2022, samt en ny dronevideo fra området.

Prosjektleder hos utbygger Solid Prosjekt, Kjell Åge Hatterud, orienterer her om hvordan statusen ligger an for hvert enkelt av de 5 punkthusene som utgjør til sammen 60 leiligheter. 

Oversikt over de 5 punkthusene

Hus A er tømmerarbeider godt i gang. Teknisk er også i gang, det vil si elektriker og rørlegger som utfører sine oppgaver. Hus A er det bygget som foreløpig har kommet kortest av de 5.

Hus B er vegger og himlinger er nå lukket og overflatearbeider pågår. Det betyr sparkling, maling også videre. Utvendig jobbes det videre med fasadearbeider hvor håndverkerne setter på lekter og spikerslag.

Hus C er snart ferdig innvendig og utvendig. Dette er det innerste av de 5 byggene, og det som er kommet aller lengst. Her er det diverse ferdigstillingsarbeider som pågår.

Hus D er alle arbeider i sluttfase. Fortsatt er det noe terrassearbeider som gjenstår, og det jobbes med for å fullføre og ferdigstille dette i den kommende perioden.

Hus E er parkett lagt og samtlige kjøkken nå helt ferdig montert. Komplettering pågår hvor det blant annet er enkelte fasadearbeider som gjenstår og som blir ferdigstilt i den nærmeste fremtid.