Status fra Verkstoppen i februar

2022-02-28
Februarmåned er unnagjort og vi her kommer en liten oppsummering av hvordan Verkstoppen ligger an så langt. To nye leiligheter ble solgt denne måneden, og det er nå 15 av 60 usolgte. Hvert enkelt bygg skrider fremover og nå er også bygg A ferdig med betongen, hvilket gjør at samtlige av de 5 bygningskroppene er på plass.

Byggentreprenøren Nipas jobber seg systematisk gjennom Hus A-E og det er mange ulike fag som utfører arbeid parallelt. Her følger en liten oversikt over hva som har skjedd på det enkelte bygg den siste tiden.

Bygg A
Dette er leilighetsbygningen du ser i front og det bygget som er sist påbegynt. Nå er betongarbeidene ferdig og arbeidet med armering og legging av gulvvarmerør godt i gang. Utvendig reisverk er det neste som står for tur.  I dette bygget er det nå 4 ledige enheter.

Bygg B
Dette bygget har kommet betydelig lengre og gjennom hele februar har reisverket vært i fokus. Videre har det også blitt jobbet med protekking av tak og gesims.

Bygg C
Dette er bygget som har kommet lengst i arbeidet frem mot ferdigstillelsen. Maler og flislegger har kommet godt i gang og i uke 6 ble heisen montert. Utvendige fasadearbeider er også utført i perioden, med plater og kledning som er kommet på plass.

Bygg D
I februar har fokuset i dette bygget vært på isoleringsarbeid, tekniske fag og det er støpt gulv i tredje etasje. Himlingsarbeider er utført inne, mens utvendig har det blitt isolert og gipset i fjerde etasje. Sparklings- og malingsarbeider er også utført/igangsatt i samtlige etasjer.

Bygg E
Her er det montert vinduer, samt isolert, plastret og lektet ut. Fuging og beslag har også kommet godt i gang og nærmer seg ferdigstillelse, og gulvene er blitt ferdigstøpt. Rør-, EL- og ventilasjonsarbeider har også blitt utført i 1-3.etasje.