Slik ser ut på Verkstoppen ovenfra

2022-11-07
Det har utvilsomt vært en hektisk periode for entreprenøren på Verkstoppen, men nå er de 60 leilighetene overlevert. Det samme er uteområdene mellom blokkleilighetene. Det grønne gresset har festet seg og plantene i bedene er klare for å gå vinteren i møte.

Vi har tatt noen flere oversiktsbilder som viser hele området på Verkstoppen hvor det per i dag er solgt og flyttet inn folk i 55 av totalt 60 leiligheter. Bildene er tatt ca 100 meter opp i høyden. Her er forøvrig en annen oversikt, nemlig oversikten over ledige leiligheter på Verkstoppen.

Det er hyggelig å se at det grønne gresset har satt seg og beplantningen i bedene står godt. Med den milde og regnfulle høsten vi har hatt så langt, er det grunn til å tro at forholdene har vært veldig gode så langt. De ulike arealene som er satt av til lek er oversiktelige og fine.

Etterhvert som arbeidene med rekkehusene vil fortsette mot ferdigstilling, vil utomhusområdene også i forkant blir ferdigstilt.