På Verkstoppen varmes leilighetene opp av blant annet havreskall fra Mølla

2022-01-27
På Verkstoppen i Moss er det fjernvarme som sørger for at boligene holder jevn og god temperatur året rundt. I denne artikkelen forteller Per Weidenhaijn i Statkraft Varme AS om hva fjernvarme er og hvordan blant annet havreskall fra mølla i Moss medvirker til å varme boligene på Verkstoppen.

- Fjernvarme er et energifleksibelt distribusjonssystem som utnytter lokale og klimanøytrale ressurser, forklarer Per Weidenhaijn. Han er Key Account Manager i Statkraft Varme AS og en sentral aktør i selskapet som spiller en stadig større rolle i Moss hva gjelder både oppvarming og kjøling av boliger. Statkraft leverer tilsvarende tjenester i 14 byer i Norge og Sverige.

Moss er langt fremme innen fjernvarme

I dag er det 86 bygninger/tilslutninger (boligsameier, næringsbygg, sykehuset, gatevarme/snøsmelt etc) i Moss og Rygge som er tilkoblet fjernvarmenettet til Statkraft. Totalt innebærer dette nærmere ca 2000 leiligheter, og i løpet av bare noen år vil andelen øke betraktelig med flere store utbyggingsprosjekter klare. Blant annet på Verket og Høyda Hage.

- Moss er faktisk litt spesielt når det kommer til fjernvarme, for her kombinerer vi ytterligere kilder enn bare bioenergi (ca 80% av totalenergien) som er den vanligste energikilden. Blant annet er spillvarme fra Rockwool en del av energimiksen vår. Vi leverer i dag ca 40 GWh i Moss, men dette er tall som antagelig vil dobles i løpet av 5-10, sier Weidenhaijn.

Bioenergien i Moss kommer i hovedsak fra kornavrens fra Mølla i Moss (60%), samt skogsflis fra lokal skogproduksjon (28%) og biogass (12%). På informasjonssiden fjernkontrollen.no kan man følge med på hvilke energikilder som benyttes i hvert enkelt fjernvarmenettet over hele Norge, blant annet Moss/Rygge.

Hvordan fungerer egentlig fjernvarme?

I filmen nedenfor forklarer Statkraft Varme nærmere hvordan fjernvarme egentlig fungerer, og hvilke fordeler det har.

youtube_video_preview

Følger prisbildet til strømleverandørene

- Energiloven sier at fjernvarmeaktørene ikke kan overgå prisen på strøm. Dette er strengt regulert og gjør at prisen på fjernvarme ligger tett under strømprisen. I Sverige er det annen lovgivning og en annen prismodell for fjernvarme. NVE som er regulatorisk myndighet på dette området vil i løpet av 2022 se på den norske modellen, noe som kan føre til endringer på sikt, forklarer Weidenhaijn.

For eiendomsutviklere, som Solid Prosjekt som står bak Verkstoppen, er det per i dag tilkoblingsplikt når man utvikler nye prosjekter i Moss. 

- I dag er det tilkoblingsplikt mange steder i Moss, og vårt mål er å være konkurransedyktige mot alternativene. Eksempelsvis på Verkstoppen lå vi såpass nærme med rørnettet, noe som slo positivt ut med tanke på tilkoblingskostnadene. Plikten i konsesjonsområdene vil nok forsvinne om ikke så lenge, derfor er det viktig for oss å gå fra å være en "plikt" til å i stedet bli vurdert fordi vi er konkurransedyktige. 

Key Acount Manager i Statkraft Varme AS, Per WeidenhaijnKey Acount Manager i Statkraft Varme AS, Per Weidenhaijn

Flere bruksmuligheter med fjernvarme

- Sammen med blant annet Hoegh og utviklingen på Verket har vi flere prosjekter på gang som vil gjøre at fjernvarme blir enda mer interessant og kjent for folk flest i tiden fremover. Et annet eksempel er ved nye jernbanestasjonen i Moss, hvor fjernvarme vil sørge for snøsmelting av perrongen slik at den blir både is- og snøfri på vinterstid.

- Vi har også et nytt konsept på gang som heter Fjernvarme Pluss. Dette innebærer en pakkeleveranse av både varme og kjøling, samt gulvvarme, snøsmelting, individuell måleravlesning og hvitevarer som er varmedrevet av fjernvarmen. Eksempelvis kan man da kjøre oppvask- eller vaskemaskinen med varmtvann fra fjernvarmen, noe som vil gå både raskere og mer økonomisk enn vanlige hvitevarer. I tillegg frigjøres elektrisitet som kan benyttes til andre formål, eksempelvis elbil-lading. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) er blant de første som tester dette, og tilbakemeldingen så langt er veldig gode, avslutter Weidenhaijn.