Prosjektleder i Solid Prosjekt, Kjell Åge Hatterud, ønsker velkommen til kranselag og berømmet arbeiderne for god innsatsProsjektleder i Solid Prosjekt, Kjell Åge Hatterud, ønsker velkommen til kranselag og berømmet arbeiderne for god innsats

Kranselag på Verkstoppen

Torsdag 7.april arrangerte byggherre Solid Prosjekt kranselag for alle samarbeidspartnerne på Verkstoppen i Moss. Her bygges 60 leiligheter fordelt på 5 punkthus som står klare over sommeren 2022, et prosjekt med fantastisk beliggenhet på toppen av Verket.

Totalt var det nærmere 75 personer (fordelt på 9 ulike aktører) tilstede på kranselaget hvor Eivinds Selskapsmat stod for serveringen av nystekte burgere, pølser og nydelig marsipankake. 

Hyggelig tradisjon i Solid Prosjekt

Fra gammelt av kommer navnet kranselag av at arbeiderne på et bygg heiste en krans opp i mønet når taket var tett. Det vil si, kransen ble egentlig heist opp dersom byggherren avholdt en fest innen en uke etter at taket var tett. I dag er ikke kransen like vanlig å se, men kranselaget er uansett en god tradisjon vi holder i hevd. 

Grunnet korona har det vært en liten forsinkelse på Verkstoppen, men desto mer gledelig for prosjektleder Kjell Åge Hatterud, på vegne av Solid Prosjekt, å invitere til kranselaget. Hatterud ønsket alle velkommen og kom med mange gode ord om måten byggeplassen driftes på og hvordan progresjonen på byggene går fremover.

God mat sørger alltid for god stemning. Eivinds Selskapsmat er en lokal leverandør vi er glade i å bruke til slike eventer på byggeplassene våre.