solid

Innflytting på Verkstoppen Moss

2022-10-04
I september har det vært stor aktivitet med ferdigstillelse av hvert enkelt bygg, kombinert med overtagelser. Vi gleder oss stort over at samtlige leiligheter nå er ferdige og de nye eierne er på plass. Vi håper dette blir et godt sted å bo for alle sammen!

Det er gått rundt to år siden salgsstart for de 60 leilighetene på Verkstoppen i Moss. Dette var omtrent samtidig med corona-pandemien og landet var stengt ned. Vi hadde heldigvis troen på at dette ville gå over og lanserte prosjektet. Gleden var stor da vi kort tid etter hadde solgt nok til å kunne iverksette salgsstart.

Fra parken på Verkstoppen som ligger mellom de 5 leilighetsbyggeneFra parken på Verkstoppen som ligger mellom de 5 leilighetsbyggene

Etterhvert kommer også rekkehusene på Verkstoppen

Som mange har fått med seg, har vi igangsatt bygging av 12 rekkehus i tilknytning til de 60 leilighetene. Det er foreløpig ikke satt noen dato for salgsstart til disse, men som registrert interessent vil du få informasjon først. 

Hvorfor sette i gang bygging før salgsstart?

- Det er fordi vi ønsker å ferdigstille fellesarealene ute. Rekkehusene henger sammen med leilighetene, og vi ønsker å minimere byggearbeidene som leilighetseierne må forholde seg til, sier prosjektleder Gaute Helgedagsrud i Solid Prosjekt.

Reguleringen av kryssløsningen ved tigerplassen ligger som et rekkefølgekrav for å få brukstillatelsen av rekkehusene. Denne reguleringsplanen er stipulert ferdigstilt vår/sommer 2023, derfor har vi valgt å starte byggingen og med ferdigstillelse til det tidspunktet som rekkefølgekravene er oppfylt.

- Det er med andre ord en risiko vi løper som utbygger for at boligene ikke kan brukes i en viss periode etter ferdigstillelse, men vi veide behovet for ferdigstillelse av området til de eksisterende leilighetsbeboerne som størst, sier prosjektutvikleren.