solid
Bilde hentet fra: www.digitaltmuseum.no , Bastø 1Bilde hentet fra: www.digitaltmuseum.no , Bastø 1

Historiske Bastøfosen

For mange av oss er Bastøferga noe av det første vi forbinder med Moss. Ferga som tar deg raskt og enkel fra Moss til Horten, enten du har et ærend på Vestfoldsiden eller du skal starte ferien mot det glade Sørlandet. I denne artikkelen skal vi se mer på historien til Bastøfergene, som har kjørt denne ruten i over 100 år.

I gamle historiebøker kan vi finne nedtegnelser på at fergeforbindelse over den ytre delen av Oslofjorden ble brukt helt tilbake på 1500-tallet. I et brev fra 1712 skal kong Fredrik IV ha beordret lensmannen om å bygge en større ferge, som skulle romme 50 mann og 16 hester. Over hundre år senere, i 1857 tok det offentlige over fergedriften, og fergestedet ble flyttet til Melløsbryggen i Moss

Den første Bastøferga blir tatt i bruk 

Moss-Horten Dampskipsselskap ble opprettet i 1884 av Richard Peterson. Den første fergen fikk navnet Axel, og den andre fergen fikk navnet Bastø. Da det ble behov for en tredje ferge i 1900, fikk denne navnet Bastø II.
I 1910 overtok selskapet A/S Alpha fergeruten, og noen år senere, i 1934, ble fergen DS Bastø tatt i bruk. Et skip som kunne ta 400 passasjerer og 18 biler. Dette var mye på denne tiden, men allikevel var det ikke nok, og behovet for en enda større ferge meldte seg i 1939. Da ble MF Bastø II levert fra Moss Værft & Dokk, og denne kunne ta 600 passasjerer og 34 biler.

Hentet fra www.digitaltmuseum.no, Bastø-fergen vinterbilde 1966Hentet fra www.digitaltmuseum.no, Bastø-fergen vinterbilde 1966


Under andre verdenskrig ble flere av skipene rekvirert av tyskerne, men heldigvis ble ingen av selskapets fartøy senket under krigen. I 1949 ble MF Bastø bygget som et søsterskip til Bastø II. Enda noen år senere, i 1956 ble MF Bastø I tatt i bruk, en ferge som hadde kapasitet til 600 passasjerer og 55 biler. Behovet økte stadig, og den økte trafikken gjorde at det ble behov for enda større ferger. MF Bastø V ble levert fra Moss Værft og Dokk i 1973, og hadde kapasitet til 500 passasjerer og 120 biler. I 1978 kom også Bastø I som tok 700 passasjerer og 190 biler.

Stadige eierbytter og økende passasjerantall

Det har vært flere eierskifter opp igjennom årene, og fergene har stadig blitt større for å møte etterspørselen og behovet. I 1996 overtok selskapet Bastø Fosen fergeruten etter selskapet Gokstad. Bastø Fosen har i dag seks ferger: Bastø I, Bastø II, Bastø III, Bastø IV, MF Bastø V og MF Bastø Electric. I 2018 fraktet disse fartøyene over 1,8 millioner kjøretøy og 37 millioner passasjerer.

Bastøfergene har avganger hver dag, med første avgang fra Moss kl. 05.00 og kl. 05.15 fra Horten. Siste avgang er midnatt fra begge steder. Det er avganger som går ca. hvert 15. minutt, og overfarten tar kun 30 minutter.


Kilder: Wikipedia, DigitaltMuseum, Mosshistorielag.no, Moss byleksikon