Fossen og Konvensjonsgården i Moss. Fotograf ukjent, bilde er hentet fra: Digitalmuseum.noFossen og Konvensjonsgården i Moss. Fotograf ukjent, bilde er hentet fra: Digitalmuseum.no

Historien bak Verket i Moss

2022-02-18
Verket er et viktig område i Moss sin historie. Moss Jernværk (derav navnet Verket) ble bygget allerede i 1706 av Ernst Ulrich Dose, og var i drift helt frem til 1874. Jernverket produserte blant annet kanoner, kuler, sagblader og ovner. Verket er i dag kjent for sin unike og spesielle bebyggelse, med små rødmalte arbeiderboliger i tre og pusset slagstein, og større boligbrakker i tegl og treverk.

Moss Jernværk (senere Moss Jernverk) ble anlagt ved Mossefossen i 1704-1706, etter ønske fra kong Fredrik IV. Med kongelig understøttelse anla Moss Jernverk et kanonstøperi i 1758, som var i drift helt frem til 1874. Her ble det støpt jernkanoner og kuler til "Den kongelige flaade". Jernverket begynte også i fredeligere tider å produsere ovner, spiker, gryter, tønnebånd og redskaper.

Nye eiere starter papireventyret kjent som Peterson

I 1875 kjøpte Theodor Peterson jernverket, og i 1883 begynte produksjon av sulfatcellulose på området. Moss Cellulosefabrikk startet med papirproduksjon i 1898, og ble senere slått sammen med M. Peterson og & Søn, før det fikk navnet Peterson AS som vi kjenner i dag. Denne fabrikken var i familien Petersons eie helt frem til 2006, og har i årenes løp skapt arbeidsplasser for mange generasjoner.

Verket, i Moss fotografert ca. 1910-20. Dette er fra partiet etter Fossen Verket.  Foto: Laurizen, Hans Petter. Opprinnelig: Østfold fylkes billedarkiv. Bildet er hentet fra: Digitalmuseum.no Verket, i Moss fotografert ca. 1910-20. Dette er fra partiet etter Fossen Verket. Foto: Laurizen, Hans Petter. Opprinnelig: Østfold fylkes billedarkiv. Bildet er hentet fra: Digitalmuseum.no


Verket er også kjent for sin unike og historiske bebyggelse, da spesielt arbeiderboligene som ble bygget fra midten av 1700-tallet og frem til tidlig 1800-tallet. De små rødmalte boligene står der den dag i dag, og ble renovert av Höegh Eiendom i perioden 2011-2014. To andre bygninger som også skiller seg ut er hovedbygningen nærmest Mossefossen, som ble bygget i 1778 og har fått navnet Konvensjonsgården, og kontorfløyen som er en svalgangsbygning fra 1753.

Et eget samfunn på Verket

De som bodde i arbeiderboligene på Verket blir betegnet som et eget samfunn. Det ble i sin tid etablert en egen barnehage, skole og flere butikker for familiene som bodde her. Det var også en egen sykekasse, og området hadde en verkslege og en jordmor. I 1762 bodde det 270 personer på Verket, i 1781 281 personer og i 1825 var antallet kommet opp i 340 personer. Totalt var det ca. 20 arbeiderboliger, hvilket tilsier rundt 15 personer i hver bolig.

Sett i historisk perspektiv er arbeiderboligene på Verket trolig den eldste og best bevarte samlingen av arbeiderboliger i Østfold. Verket som området og gata hvor de gamle arbeiderboligene ligger er virkelig verdt et besøk, og fra boligene på Verkstoppen er det kun en liten spasertur ned til dette historiske og spennende området! 


Kilder: Moss Byleksikon, Wikipedia, Moss Historielag