solid

Godt nytt år fra Verkstoppen

2021-01-01
Strålende salgsutvikling for Verkstoppen i Moss hvor Solid Prosjekt skal utvikle et nytt byggefelt helt øverst i den nye bydelen Verket.

Da vi lanserte Verkstoppen våren 2020 var det med en viss spenning knyttet opp mot hvordan markedet ville reagere i en usikker tid. Vi var alle blitt kjent med Korona-viruset og usikkerheten preget samfunnet vårt i stor grad. På den annen side var vi trygge på kvalitetene i prosjektet vårt og at Verket er en veldig spennende bydel i utvikling som bidrar til at Moss sin attraktivitet øker ytterligere.

Med fasiten foran oss ble 2020 et godt år og vi solgte rett i underkant av 60% av prosjektet i løpet av det drøye halvåret. Vi har hatt mange hyggelige samtaler med interessenter og kjøpere, og gode spørsmål besvares etter beste evne. Noen dager inn i det nye året er allerede ytterligere leiligheter solgt og flere reservasjoner ligger inne.

Byggearbeidene går som planlagt

Da vi lanserte prosjektet våren 2020 satte vi oss en fremdriftsplan med oppstart 4.kvartal 2020 og ferdigstillelse sommeren 2022. Dette er vi godt i rute med og sprengnings- og gravearbeidet har kommet godt i gang og er i rute frem til byggentreprenøren Nipas skal starte oppføringen av byggene.

Fortsatt god aktivitet i markedet

Som nevnt er det flere som har kjøpt en leilighet den siste uken, og ytterligere reservasjoner ligger inne. Det er ingen tvil om at det er god interesse for prosjektet og vi oppfordrer alle til å ta en prat med en av meglerne og besøke tomten og visningssenteret vårt for å få bedre inntrykk av prosjektet.

Med de beste ønsker om et godt nytt år!