Boligene på Verkstoppen nærmer seg ferdigstilling, og dermed er det tid for forbefaringerBoligene på Verkstoppen nærmer seg ferdigstilling, og dermed er det tid for forbefaringer

De første forbefaringene er gjennomført på Verkstoppen

I sluttfasen av hvert boligprosjekt gjennomføres det en forbefaring i hver enkelt leilighet. Her går kjøper, byggherre og entreprenør over boligene for å se om alt er som det skal og om det eventuelt er noe som må utbedres før den nye eieren tar over.

Fra byggherre Verkstoppen Boligutvikling, et selskap i Solid Gruppen, er det prosjektutvikler Gaute Helgedagsrud og prosjektleder Kjell Åge Hatterud som går forbefaringene sammen med boligkjøperen og entreprenøren Nipas. 

På Verkstoppen er det fem punkthus, døpt Hus A-E, som totalt rommer 60 leiligheter. Punkthusene vil ferdigstilles fortløpende og dermed vil også forbefaringene av alle de 60 enhetene komme på rekke og rad de siste månedene av byggeperioden.

Tommel opp så langt fra prosjektleder Kjell Åge HatterudTommel opp så langt fra prosjektleder Kjell Åge Hatterud

Veldig god start på forbefaringene

Det er leilighetene i byggene C og D som har kommet nærmest ferdigstillelse og som først skulle forbefares. Kundene, Verkstoppen Boligutvikling og Nipas er godt fornøyde med resultatet og vi gleder oss til neste pulje med forbefaringer rett over ferien, kan prosjektleder Hatterud informere.

I mai og juni er det solgt ytterligere noen enheter og det er nå 51 av 60 leiligheter som er solgt. Her er oversikten over de gjenstående enhetene. Innflytting er planlagt fra september.