Byggingen av 12 rekkehus er nå i gang på Verkstoppen

2022-06-22
På Verkstoppen i Moss bygger Solid Prosjekt 60 leiligheter som ferdigstilles over sommeren. Nå står også de 12 rekkehusene for tur. Dette blir romslige boliger på 140 kvm og med en fantastisk takterrasse på 50 kvm med utsikt mot Mossesundet og Jeløya.

Prosjektutvikler i Solid Prosjekt, Gaute Helgedagsrud, orienterer her litt nærmere om hva som er situasjonen i dag og hvordan det er planlagt fremover til ferdigstillelse.

Hva er planlagt?

- Det er planlagt 12 rekkehus på 140 kvm BRA som strekker seg over 3 etasjer. På toppen vil de få en fantastisk takterrasse på rundt 50 kvm! Boligene kommer i utgangspunktet bl.a med 3 soverom og 2 stuer, samt bad i både underetasje og hovedplan i tillegg til et eget vaskerom. Rett og slett romslige rekkehus med inntrukket toppetasje og utgang til takterrassen med utsikt mot Mossesundet og Jeløya, sier Helgedagsrud.

Se utsikten og rekkehusene: Digital visning av rekkehuset

Hva er estimert fremdrift for rekkehusene?

- Byggeprosessen er igangsatt og vi forventer ferdigstillelse sommeren 2023. Det er Nipas som står for totalentreprisen og byggearbeidene er allerede igangsatt. Når det gjelder salgsstart og innflytting så er dette fortsatt litt i det blå, da det avhenger av hvordan reguleringsprosessen med Tigerplassen utarter seg.

Lokalfolk flest er godt kjent med at det er en floke i Moss Kommune når det kommer til hvordan trafikken skal avvikles best mulig gjennom Tigerplassen. I dag er trafikkmaskinen underdimensjonert, mens det siste forslaget som kom ble vurdert som for effektivt, og dermed bidra til at trafikken fremover vil øke mer enn ønskelig. Flere av aktørene som nå bygger ut på Verket påvirkes av dette og er helt avhengige av at dette løses. 

I følge arealplanlegger Dorte Rudland i Moss Kommune arbeider de nå med å ferdigstille plandokumentene tilknyttet Tigerplassen. Målet er at dette sendes til førstegangsbehandling i oktober med en påfølgende høring i november. Etter høringen er det 6 ukers høringsfrist. Vedtatt plan, selv med endringer og innspill underveis i prosessen, har kommunen selv et håp om få innen sommeren 2023, i følge Rudland.

Litt av utsikten fra rekkehusene: Foto: IllustrasjonLitt av utsikten fra rekkehusene: Foto: Illustrasjon

Hvorfor velger dere å sette i gang byggingen av rekkehusene nå?

- Det er fordi vi ønsker å ferdigstille fellesarealene ute. Rekkehusene henger sammen med leilighetene, og vi ønsker å minimere byggearbeidene som leilighetseierne må forholde seg til, sier Helgedagsrud.

Reguleringen av kryssløsningen ved tigerplassen ligger som et rekkefølgekrav for å få brukstillatelsen av rekkehusene. Denne reguleringsplanen er stipulert ferdigstilt vår/sommer 2023, derfor har vi valgt å starte byggingen og med ferdigstillelse til det tidspunktet som rekkefølgekravene er oppfylt.

- Det er med andre ord en risiko vi løper som utbygger for at boligene ikke kan brukes i en viss periode etter ferdigstillelse, men vi veide behovet for ferdigstillelse av området til de eksisterende leilighetsbeboerne som størst, sier prosjektutvikleren.

Hvem passer rekkehusene for?

- Rekkehusene vil passe for alle ettersom man kan bo her både med og uten familie, og med kort vei til sentrum på en av byens bedre beliggenheter. Her kan både godt etablerte ektepar flytte rett inn, så vel som barnefamilier med behov for mye plass. 

Rekkehusene kommer med garasjer, fellesarealer som blir stelt, lite vedlikehold, gangavstand til sentrum og badestranden, samt utsikt mot Mossesundet og Jeløy. Jeg vil tro at de fleste rekkehusene vil få sjøutsikt og samtlige leveres som nevnt med en fantastisk takterrasse på 50 kvadratmeter, avslutter prosjektutvikler Gaute Helgedagsrud.