solid

Arkitektens ord om Verkstoppen

2021-04-20
Verkstoppen har en eksklusiv beliggenhet på toppen av Verksåsen med overblikk over det sentrale Moss, fjorden og Mossesundet. Boligene er planlagt med 5 punkthus og 3 rekkehus som omkranser et indre gårdsrom. Bebyggelsen er luftig plassert slik at lys, utsikt og friområdet omkring trekkes inn i rommet mellom husene og danner boligenes grønne, sosiale hjerte med adkomst til alle leilighetene.

Parkering er lagt til p-kjeller slik at gårdsrommet blir frigjort til grøntareal og uteopphold. Ved siden av kvaliteter ved ny bebyggelse og nærområde, har sol- og utsiktsforhold mot syd og vest vært særlige fokusområder i prosjektet.

Stor variasjon i leilighetstyper

Alle leiligheter er utformet med tanke på gode kvaliteter i planløsning og med store glassflater mot lys og utsikt. Punkthusene har stor variasjon i leilighetstyper, fra kompakte 2-roms- leiligheter til generøse toppleiligheter med inntrukket fasadeliv og takterrasser. Alle nås trinnfritt fra parkeringskjeller under gårdsrommet. Rekkehusene består av 3 etasjer med inngang fra gårdsrommet til hovedetasjen, underetasje med uteområde på terreng og toppetasje med stor takterrasse.

De to bygningstypene er enhetlig utformet med en kombinasjon av fargesatte flater og naturfarget trekledning. Unik farge for hvert punkthus sørger for en egen signatur for hvert hus. På tilsvarende måte har hver leilighet i rekkehusene sin egen signaturfarge. Trekledningen benyttes hovedsakelig i husenes frontpartier der man er tettest på materialene og vil forsterke følelsen av lunhet og varme i solveggen.

Gjennomtenkte materialvalg inspirert av områdets historie

De 2 hovedmaterialene komplimenteres med detaljer og fasadepartier i sort stål. Punkthusenes verandaer bæres av frittstående stålkonstruksjoner inspirert av den historiske industribebyggelsen i området. Konstruksjonene gir også mulighet for integrerte løsninger for skjerming med spiler, pergola eller beplantning. Balkongrekkverk utføres hovedsakelig i glass med innslag av tette partier for en best mulig kombinasjon av skjerming og utsyn.

Jan Erik Hyllseth
Sivilarkitekt MNAL - Arkitekturverket AS