solid

Teamet som utvikler Strømnesåsen i Råde

Solid er en av aktørene som utvikler boliger på Strømnesåsen og vi har kommet langt i forberedelsene før salgsstart. Vårt område inkluderer både eneboligtomter og ferdigbygde boliger i ulike størrelser. Her kan du bli litt bedre kjent med teamet vårt som utvikler det øverste delfeltet på Strømnesåsen, samt meglerne og arkitektene.

Solid Prosjekt ble etablert i 2002, har kontor på Rolvsøy og er en del av Solid Gruppen. Det var tilbake i 2018 som vi inngikk en opsjonsavtale med grunneierne om å kjøpe delfeltet når det ville stå ferdig regulert. Det er forventet at de første eneboligtomtene vil komme for salg i løpet av andre kvartal 2023. 

Prosjektteamet vårt på Strømnesåsen består av prosjektleder Kjell Åge Hatterud, assisterende PL Martin Oustorp, prosjektutvikler er Hans Magnus Lutnæs og kundeansvarlig er Malin Groth Andersen.

Bak fra venstre: Martin Oustorp, Hans Magnus Lutnæs, Rune Solbrekke og Gaute Helgedagsrud. Foran f.v: Kjell Åge Hatterud, Kim A. Johansen, Malin Groth Andersen og Magnus Lie NilsenBak fra venstre: Martin Oustorp, Hans Magnus Lutnæs, Rune Solbrekke og Gaute Helgedagsrud. Foran f.v: Kjell Åge Hatterud, Kim A. Johansen, Malin Groth Andersen og Magnus Lie Nilsen

Meglerne som bistår oss

Vi samarbeider med Eiendomsmegler1 Østfold Akershus når det gjelder salg av tomter og boliger. Her er det henholdsvis Daniel Lislerud fra Fredrikstadkontoret og Kenneth Hareide fra Mossekontoret som vil bistå oss i prosjektet. Vi har samarbeidet på flere prosjekter tidligere og erfaringen til både oss og kundene er god.

Vi planlegger for at megler vil være tilstede på visningssenteret vårt på faste tidspunkter gjennom uken slik at det skal være enklere å forholde seg til som interessent. I tillegg er det en fordel at de er tilgjengelige på egne kontorer i både Moss og Fredrikstad dersom det vil passe deg best. Daniel Lislerud uttaler følgende vedrørende meglernes rolle.

- Det er mye informasjon man skal sette seg inn i, når man skal kjøpe bolig eller tomt. Vi er her for å gi deg den informasjonen du trenger, slik at du har det beste grunnlaget for å bestemme deg for om du ønsker å kjøpe i Strømnesåsen. Vi hjelper også til med verdivurdering av den boligen du har i dag og formidler gjerne kontakt med Sparebank 1, for finansiering.

Meglerne Daniel Lislerud og Kenneth Hareide vil selge boliger og tomter på Strømnesåsen for SolidMeglerne Daniel Lislerud og Kenneth Hareide vil selge boliger og tomter på Strømnesåsen for Solid

Meglerens tanker om Strømnesåsen

- Strømnesåsen har fin beliggenhet og er et ypperlig sted for barnefamilier med gang-/sykkelavstand til barne- og ungdomsskolen. Dessuten er det kort vei til E6 og under 20 min med bil til jobb enten den ligger i Råde, Moss, Fredrikstad eller Sarpsborg.

- Utover dette er beliggenheten også fin for nåværende eller kommende togpendlere med gang-/sykkelavstand til Råde stasjon. I tillegg er turmulighetene gode med skogen rett utenfor stuedøra. Og vil du bade så kan du velge mellom ferskvann i Vansjø (6 min med bil) og saltvann i Saltnes (9 min med bil), avslutter Lislerud. 

Arkitekten bak prosjektet

Til å tegne boligene på feltet vårt på Strømnesåsen har vi engasjert GRIFF Arkitektur. GRIFF sin visjon er å skape levende rom både inne og ute, og de har vært med på mange spennende prosjekter siden oppstarten på 90-tallet. Arkitektene Anna M. Wals og Kennet Hald sier de liker utfordringer og har høye ambisjoner, som resulterer i bedre prosjekter.

- I prosjektene våre har vi sterkt fokus på stedsforståelse. Hvert bygg skal reises et bestemt sted, og det stedet har sin egen kontekst; unike geologi, natur, topografi, arkitekturhistorie, infrastruktur og forskjellige utfordringer. Det komplekse utgangspunktet for hvert sted, gjør at hvert GRIFFs prosjekt utvikler sin egen tydelige arkitektur. Hvert sted har en historie og ulike forutsetninger for utvikling. Ved å forstå disse faktorene, kan vi optimalisere bygget til å best mulig tjene sitt eget formål og samtidig bidra til å skape et attraktivt og velfungerende miljø rundt, forklarer de.

De har også klare tanker om når det kommer til fokuset på bærekraft. - Bærekraft er mer enn lavenergibygg med grønne tak i våre prosjekter. Vår tilnærming til bærekraft er et helhetlig perspektiv. Valg av plassering og det å bygge med robuste strukturer med materialer med lang levetid eller som kan gjenbrukes, er en av de viktigste brikkene for fremtidens arkitektur. Det trengs kvalitet i arkitektur, konstruksjon og materialer. Vi har fokus på disse valg tidlig i prosessene slik at arkitekturen blir varig og robust samt søker sin kvalitet og skjønnhet gjennom dette.

Arkitektene Kennet Hald og Anna M. Wals i GRIFF Arkitektur tegner prosjektet for SolidArkitektene Kennet Hald og Anna M. Wals i GRIFF Arkitektur tegner prosjektet for Solid

Strømnesåsen - et grønt boligområde i Råde

Vi vil skape rammene for det gode liv, trivsel og aktivitet, men også hvile og ro. Det private uterom er omdreiningspunktet og hjemmets kjerne; formen gir avskjermet lune uterom og masser av lys og ly. De private uterom forholder seg balansert til fellesskapet og det grønne landskapet. Samtidig blir rommet mellom husene - de felles tun og det grønne uterom - et naturlig treffpunkt for naboene. Prosjektet tar fokus på forskjellige grupper, familier i alle størrelser og aldre.   

Atriumhuset i vår versjon har 2 etasjer med gårdsrom og terrasse. Hvert hus har et romslig oppholdsrom med store dør- og vindusflater som gir lys, god fysisk og visuell kontakt med det grønne naturområde. 

Fasadene vil fremstå med et variert utrykk. Materialpaletten er valgt med tanke på at helheten skal harmonere sammen med omkringliggende natur. 

Med sokkelstruktur i sandfarget bløtstrøken teglstein med ulike nyanser og beiset trekledning i dempet farger, inspirert av byggverker i det nordiske kulturlandskap, vil husene stå forsiktig frem med det grønne uterom som bakteppe. Naturligheten til materialer og overflater betyr at husene vil forbli aktuelle i sin form over tid.

Sosial bærekraft, tidløs robusthet i både form og materialvalg, grønne verdier og beliggenheten midt i naturen, er blant mye annet, det som gjør disse boliger unike. 

Vår visjon for Strømnesåsen er å skape gode rammer for høy bokvalitet i mange år fremover, avslutter arkitekt Anna M. Wals og Kennet Hald.