Strømnesåsen blir miljøsertifisert

2023-03-30
Det stilles stadig høyere krav til miljøhensyn i boligprosjekter, derfor ønsker vi som en seriøs boligutvikler å ta et aktivt samfunnsansvar når vi utvikler nye boliger. Strømnesåsen vil bli vårt første prosjekt som utvikles og bygges etter miljøsertifiseringen BREEAM-NOR.

Hva er BREEAM-NOR? 

BREEAM står for Building Research Establishments Environmental Assessment Method, og er en internasjonalt anerkjent metode for å måle en bygnings bærekraftige egenskaper. Hensikten med BREEAM-NOR er at samme hvor boligprosjektet  står oppført, kan det umiddelbart gjenkjennes på at de har blitt planlagt, prosjektert, oppført og driftet i samsvar med prinsipper for beste bærekraftspraksis.

Hvorfor sertifiseres Strømnesåsen som et BREEAM-NOR prosjekt?

Vi har tatt en prat med Martin Oustorp, som er assisterende prosjektleder på Strømnesåsen og også nylig har utdannet seg til BREEAM-NOR-AP. - Som boligutvikler og byggherre ønsker vi å ta et samfunnsansvar ved å utvikle gode og gjennomtenkte boligprosjekter som er tilpasset fremtiden. Vi ønsker å tilby våre kunder bærekraftige boliger med gode løsninger, som også vil gi lavere driftskostnader og mindre vedlikehold på sikt.

youtube_video_preview

Hvilke tiltak gjøres i prosjektet for å oppnå miljøsertifisering?

- Det gjøres flere tiltak i prosjektet for å oppnå miljøsertifisering. Det skal blant annet etableres bergvarmesentraler, som vil forsyne boligene med oppvarming og varmtvann. Dette er en miljøvennlig løsning som også vil gi lavere strømkostnader for de som bor der. I tillegg vil det monteres solcellepaneler på taket, som vil bidra til å produsere strøm. Et annet tiltak er store vinduer, som vil gi godt med dagslys i boligene og bidra til et godt inneklima. Vi utreder også muligheten for smarthusboliger. 

Samtidig med dette har vi også engasjert en økolog og en landskapsarkitekt som utreder uteområdene, og ser på tiltak som kan gjøres utendørs for å ivareta biologisk mangfold.