Åsa Hjorth, Landskapsarkitekt, In Situ Åsa Hjorth, Landskapsarkitekt, In Situ

Landskapsarkitektens ord om Strømnesåsen

Åsa Hjorth er en anerkjent landskapsarkitekt og medeier i firmaet In Situ AS. Hun er ansvarlig for planlegging og formgiving av utearealene på Strømnesåsen, og har blant annet tilgjengelighet for alle som et grunnleggende premiss i arbeidet sitt. Her kan du lese noen av de tankene hun har for det nye boligfeltet.

- Strømnesåsen ligger idyllisk til, omgitt av blandingsskog med stort innslag av furu. Skogen bidrar positivt til boligkvaliteten ved å regulere temperaturen på varme dager, renske luften og fungerer som vindskjerm. Bare et steinkast unna åpner skogen seg og man får utsikt over Rådelandskapet. Det finnes virkelig mulighet for rekreasjon! 

Hjertet i området er friområdet i midten

Hjertet i området er friområdet i midten. Det er en pause i boligfeltet hvor man kan rusle en tur, trene eller leke i hinderløypen, eller bare sitte ned en stund. Tanken er at friområdet skal gjenetableres som en åpen skog og der oppholdsplassen er en lysning.

Strømnesåsen, illustrasjonsbilde Strømnesåsen, illustrasjonsbilde

Sosiale møteplasser for opphold og lek

Boligområdet fremstå som en hageby med småskala tun, hvor bilen kan kjøre helt frem til boligene, samtidig som det skal inviterende til opphold og lek. Det er små nærlekeplasser som sammen skal gi et variert utbud av lekemuligheter for de minste barna.

Beplantningen i boligområdet er en kontrast til den omkringliggende skogen ved stor artsvariasjon med lyse vår- og sommerblomstrende trær og busker som overgår i rike høstfarger. Det store antallet små blomstrende trær i tunene kommer til å gi området et særpreg og stemning. Jeg gleder meg til å se den vakre vårblomstringen!

Åsa Hjorth, Landskapsarkitekt, In Situ