Svar på ofte stilte spørsmål

Som interessent eller kjøper av en bolig på Rådalsåsen er det mange spørsmål som kan dukke opp. Her har vi samlet og svart på noen av de mest spurte spørsmålene.

Er det andre ting du lurer på eller ønsker hjelp til så oppfordrer vi deg til å ta kontakt!

BOKVALITETER

Hvor ligger boligene?

Vi har laget en boligvelger som gir deg en enkel og oversiktlig oppstilling av samtlige boliger i Rådalsåsen. Bli bedre kjent med området og boligene i boligvelgeren.

Hvor mange etasjer er det?

Hus A: 5 etasjer
Hus B: 5 etasjer
Hus C: 5 etasjer
Hus D: 5 etasjer 

KS 3 med 7 rekkehus har 3 etasjer inkl. sokkeletasje (Hus L-R)
KS 2 med 6 rekkehus har 2 etasjer (Hus F-K)
KS 1 med 5 rekkehus har 2 etasjer (Hus A-E)

Er det mulig å endre ting i boligene?

Alle som kjøper bolig før ferdigstillelse, vil få anledning til å gjøre tilleggsbestillinger/endringer med utgangspunkt i en tilvalgsliste. Men, dette avhenger av på hvilket tidspunkt man kjøper. Jo nærmere ferdigstillelse av bygget vil det være noe mindre valgmuligheter. Samtlige leiligheter bygges av Solid Entreprenør, og deres tilvalgsprosess kan du lese mer om her.

Hva leveres av kjøkken og bad?

For leilighetene i Hus A til D vil det bli levert et moderne kjøkken med integrerte hvitevarer fra HTH, og hvor det vil legges opp til flere kostnadsfrie valg. For rekkehusene er det Sigdal som leverer kjøkken og bad.

Hvordan blir parkeringen på Rådalsåsen?

Det bygges en sammenhengende parkeringskjeller under leilighetsbyggene med heiser opp til alle plan. Dette reduserer også biltrafikken i uteområdet til et minimum. For rekkehusene følger det med carport og P-plass i innkjørsel. Gjesteplasser vil opparbeides på sørsiden av boligfeltet.

Er det mulighet for å installere elbil-lader?

Ja, basert på kapasiteten til strømnettet forberedes parkeringskjelleren til leilighetseierne for et visst antall ladestasjoner. For rekkehusene er det valgfritt/ingen begrensning.

Hva er inkl. i felleskostnadene?

Felleskostnadene betales hver måned og skal dekke utgifter til bl.a. forretningsførsel, forsikring av bygningsmassen, felles strøm/energi herunder bl.a. oppvarming av fellesareal og tappevann, kommunale avgifter (eks eiendomsskatt), grunnpakke for TV/data, styrehonorar, avsetning til fremtidig vedlikehold, stell av grøntarealer/Rådalsparken, snømåking, renhold og feiing. Videre service og drift på heiser, porter, sprinkelanlegg, varmesentral, ventilasjonsanlegg, dørautomatikk osv.

Budsjett er utarbeidet av forretningsfører og vil være vedlegg til kontrakten og bli utlevert i forkant av kontraktsmøte.

Når er ferdigstillelse og når kan jeg flytte inn?

Hus A og B og KS 3 stod klare over sommeren 2022, mens de resterende leiligheter og rekkehus er ferdigbygd innen vår/forsommeren 2023.

OMRÅDET RUNDT

Hvordan er området?

Rådalsåsen ligger på Rolvsøy, i Fredrikstad Kommune. Herfra er det i overkant av en kilometer ned til Østfoldhallene og Dikeveien, et av Østfolds største handelsområder. Det er busstopp med hyppige avganger på hver ende av boligfeltet. Rett nedenfor boligene er inngangsportalen til Fredrikstadmarka.

Hvordan ligger boligfeltet Rådalsåsen plassert?

Tomten ligger på solid fjell og er vestvendt, godt forankret mellom eksisterende boligbebyggelse. Marka er i umiddelbar nærhet med et enormt nett av turstier. Bebyggelsen skjermer mot Råkollveien i bakkant og bidrar til et fredfullt uteoppholdsareal hvor Rådalsparken blir etablert mellom leilighetene og rekkehusene, og med skogen som nærmeste nabo.

Hvordan er solforholdene?

Hovedtyngden av boligene ligger vestvendt. Med unntak av et par leiligheter som er inntrukket i bygget på sørenden, får dermed alle boenhetene best mulige solforhold. Rekkehusene ligger lavest i terrenget, anslagsvis litt under høyden til de nederste leilighetsetasjene.

Hvor langt er det til nærmeste busstopp?

Det er busstopp i hver ende av boligfeltet, hvilket tilsier maks 100 m å gå avhengig av hvor du bor. Langs 109-veien, ved Østfoldhallene, går dessuten Glommaringen dagen lang. Glommaringen fungerer i dag som hovedtransportåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg og har svært hyppige avganger.

HVORDAN KJØPE

Hvordan går jeg frem for å kjøpe?

Kjøpsprosessen for en bolig i Rådalsåsen skal være enkel og føles trygg for alle. Du sender inn et kjøpetilbudskjema, enten digitalt eller på papir og legger ved finansieringsbevis. 

Finansiering på plass før jeg legger inn bud?

Det er få som har hele kjøpesummen stående på konto. De fleste trenger derfor et finansieringsbevis fra en bank som yter mellomfinansiering. Dette kan ta flere dager å få på plass, og er derfor veldig lurt å ordne med i god tid før salgsstart. Les mer her.

Hvordan foregår betalingsprosessen?

Når budet ditt er akseptert, vil megler sende kontrakten digitalt klar for signering med Bank ID, og følge deg gjennom hele prosessen. Du betaler kun 10% av kjøpesummen når kontrakten signeres, og resten av summen innbetales 1 ukes tid før overtakelse. Pengene vil stå på meglers oppgjørskonto frem til overtakelsen er gjennomført og du har mottatt nøkler til ditt nye hjem.

Hvor kan jeg møte megler?

Vi har en visningsleilighet i Hus B hvor tid med meglerne avtales enten på telefon, e-post eller eget skjema på hjemmesiden. Book tid her.

Hvordan fungerer salgsstarten?

Registrerte interessenter vil alltid få tilgang til ny informasjon først og dermed også mulighet til å gjøre et forkjøp før det blir åpent salg. For å være med på salgsstarten må man levere skriftlig kjøpetilbud innen fristen som er satt. 

Hvem er selgeren?

Selger/hjemmelshaver av boligene er Rådalen Eiendomsutvikling AS, med org.nr 923 378 871, et selskap eid av Solid Eiendom AS og som inngår i Solid Gruppen.