Unik flora og fauna på Hauge

2023-02-25
Hauge Lokalsamfunnsutvalg gir ut et magasin en gang i året, og i forrige utgave skrev de blant annet om Gropa sin unike flora og fauna. De har også store planer for en flott Nærmiljøpark i dette området. I denne artikkelen har vi med noen utdrag fra "Haugenytt" som gir innsikt i lokalsamfunnet tilknyttet Rolvsøy og Rådalsåsen.

"Gropa", området mellom Hauge og Omberg, har en flora og fauna som er unik. 95 ulike fuglearter er registrert, det er to dammer med frosk, salamander og den sjeldne storsalamanderen. Det er et rikt planteliv, med blant annet en rekke sjeldne ballastplanter, som kommer fra tiden der båter fraktet teglesten fra de lokale teglverkene. Gropa er et yndet sted for rekreasjon, opplevelse og aktivitet.

Nærmijløpark 

Hauge LSU startet i mai planlegging av nærmiljøpark på Hauge. Målsettingen er å etablere et møtested for lek, aktiviteter, utfoldelse og sosial samhandling. Det skal være et sted for alle på Hauge, fra barn til eldre. Brygga kan bli et yndet sted for fiskere og for alle som vil beundre utsikt og båtlivet på elva. Det er plassen mellom Glommastien og elva der parkeringsplassen og brygga slutter som er det aktuelle området for parken. 

Med Gropa på andre siden av Glommastien vil man i tillegg finne rom for opplevelser og læring, så vel som for rekreasjon. Nærmiljøparken vil legge til rette for trening og aktivitet som er godt for den fysiske og mentale helsen og bidra til økt trivsel og livskvalitet for alle som bor på Hauge.

Rolvsøy, Hauge lokalsamfunn | Hauge får nærmiljøpark ved elva: – Nå er det Rolvsøys tur (f-b.no) 

Hauge LSU ved leder Kjell Hauge og Per Erik Torp fra Fredrikstad Kommune ved Gropa og Hauge Bruk. Foto: Hauge LSU sine FacebooksiderHauge LSU ved leder Kjell Hauge og Per Erik Torp fra Fredrikstad Kommune ved Gropa og Hauge Bruk. Foto: Hauge LSU sine Facebooksider

Dammene i Gropa 

Haugedammen og Ombergdammen har et yrende liv, og det planlegges en ny dam i tilknytning til Nærmiljøparken. Dette er for å gi amfibier gode betingelser for overlevelse, utvikling og robuste gener. Haugedammen gjøres dypere i vinter for å sikre gjengroing.

Les gjerne mer om Hauge Lokalsamfunns utvalg her.