Trond "Kurte" og ildsjelene i Rolvsøy IF er et forbilde når det kommer til å ta samfunnsansvar

2023-02-28
Trond "Kurte" Andreassen er for mange synonymt med Rolvsøy IF, varme, engasjement, smil og et klapp på skuldra. Han sørger for at små og store føler seg sett. Vi har tatt en prat med Kurte for å bli bedre kjent med både han og tilbudet Rolvsøy IF yter til lokalsamfunnet.

Kurte er en særdeles aktiv kar, både i lokalsamfunnet på Rolvsøy, men også i Fredrikstad forøvrig. Gjennom en årrekke har han vært en sterk bidragsyter for inkludering gjennom et utall av roller og styreverv. Han vant Årets ildsjel i 2022 og er blitt løftet frem som en av Norges hverdagshelter og fått lokale hederspriser. Til daglig er han lærer på Kvernhuset og bor på Rekustad med kona. 

- Jeg kom inn i Rolvsøy IF i1981 og er nå på 42.året. Etter å ha vært hovedleder i perioden 2005-2016, er denne rollen tatt over av Fredrik Raae mens jeg er nestleder. Utover dette er jeg også aktiv i kompetansenettverket i Viken IF, samt styremedlem i Sarpsborg Idrettsråd. Jeg er også engasjert i Stiftelsen Fyrlykta som veileder og vil fortsette der etter at jeg pensjonerer meg fra skolen, forteller Kurte.

Det fremkommer ganske raskt at det blir en tilnærmet umulig oppgave å skrive en liten artikkel om Kurte og Rolvsøy IF som klarer å fange opp noe i nærheten av alt de gjør for andre. 

Rolvsøy IF som midtpunktet for arenabygging i lokalsamfunnet

Bildet symboliserer de verdiene Rolvsøy IF og Kurte står for, nemlig samhold og at flest mulig skal komme lengst mulig med idretten sinBildet symboliserer de verdiene Rolvsøy IF og Kurte står for, nemlig samhold og at flest mulig skal komme lengst mulig med idretten sin

Rolvsøy IF ble stiftet 17. april 1920 og har i dag ca 640 medlemmer, hvorav barne- og ungdomsgruppa består av ca 430 medlemmer. Klubben tilbyr først og fremst fotball og håndball, men for de yngste, opp til 11 år, tilbys en barneidrettsgruppe hvor allsidig trening står i fokus. Fotballen finner sted på Rolvsøy Arena og håndballen i Rolvsøyhallen.

Klubben er godt kjent som arrangører av "Romjulscupen" i Østfoldhallen som er høydepunkt blant distriktets herrelag i fotball. Samme sted arrangerer de også Barneidrettens dag, som en av mange lokale klubber. Men, det ikke så mange vet er at de også var de første som startet med gratis fotballskole for å inkludere alle som ønsker.

I 2008 tok nemlig Kurte, sammen med Fredrikstad Idrettsråd, intitiativ til en gratis fotballskole i sommerferien. Bakgrunnen var at prisene på slike tilbud bare økte og økte, og dermed ble stadig flere barn ekskludert. I 2023 blir det sekstende året hvor tilbudet gis og over 1000 barn har vært innom. For de eldre i klubben genererer dette i tillegg en inntektskilde og hvert år lønnes ungdommene som stiller opp med over 50.000 kroner. Vinn/vinn for alle parter med andre ord. 

Initiativet har blitt omfavnet av stadig flere klubber i distriktet som også strekker seg lenger og får med partnere som dekker inngangsbillettene til barna som vil spille fotball.

Viktig å samarbeide med de andre

Kurte forteller videre at klubben er opptatt av å samhandle med andre aktivitetstilbud i lokalsamfunnet, slik at det ene ikke skal gå for mye utover det andre. De har derfor god dialog med andre frivillige organisasjoner som Lions, Hauge Musikkorps, speiderne osv og passer på at de ikke utkonkurrerer hverandre. 

Klubben har forøvrig også en seniorgruppe som består av over 40 mann som treffes en fredag i måneden på klubbhuset. Her er det mange travere med lang fartstid og stort hjerte for klubben, men også flere tilflyttere. Med jevne mellomrom gjør de litt ekstra ut av det og arrangerer kamper, foredrag eller annet med fotball som utgangspunkt.

Trond Kurte Andreassen fikk utdelt Rolvsøy Rotary sin hederspris i 2021, her med Rotarypresident Håvard Skjelstad under utdelingen. Foto: Helge André SolheimTrond Kurte Andreassen fikk utdelt Rolvsøy Rotary sin hederspris i 2021, her med Rotarypresident Håvard Skjelstad under utdelingen. Foto: Helge André Solheim

Ønsker seg flere som stiller opp

Rolvsøy IF lever etter "Flest mulig, lengst mulig", slik det gjerne må være i en breddeklubb.
- Det skal være lav terskel for å være med hos oss, og vi skal ha godt med aktiviteter. Men, vi sliter med at stadig færre foreldre og foresatte velger å stille opp for ungene sine. Det er vanskelig å gjøre noe med, annet enn å gå foran som et godt eksempel og ikke minst fremsnakke alle de positive sidene ved å stille opp og delta i frivilligheten, sier Kurte.

Menneskene er uten tvil vår største ressurs, uten dem får ikke vi noe aktivitet. 

- Det er også en kjempefordel at vi har flere lærere i klubben og det nære samarbeidet vi har med skolene i vårt nedslagsfelt (Råkollen, Nylende, Rekustad, Hauge Barneskole og Haugeåsen ungdomsskole sogner til oss). Det gjør at vi både kommer tettere på ungene, og ikke minst at vi får kommunisert når det er ting som skjer, avslutter Trond Kurte Andreassen.

Er du nysgjerrig på om Rolvsøy IF har et tilbud eller en rolle som passer til deg, oppfordrer vi deg til å kontakte dem via denne linken.